จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1587428 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1509 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 256330 มีนาคม 2563กลุ่มอำนวยกา„1ค7
ครั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีและพิธีศาสนาในสถานการณ์ covid-1930 มีนาคม 2563กลุ่มอำนวยการ
24 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมทางไกล ประกันคุณภาพ 422 มีนาคม 2563กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
22 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมทางไกล ประกันคุณภาพ 322 มีนาคม 2563กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
20 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมทางไกล ประกันคุณภาพ 222 มีนาคม 2563กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
29 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมทางไกล ประกันคุณภาพ22 มีนาคม 2563กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น (นิติกร)20 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคลล
ครั้งรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษเนื่องโอกาสครบรอบ 68 ปี19 มีนาคม 2563กลุ่มอำนวยการ
ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) สพป.เชียงราย เขต 116 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งโครงการเกณน้อยเที่ยวธุดงค์ รณรงค์โปรดสัตว์ป้องกันไฟป่า ถวายเป็นพุทธบูชา12 มีนาคม 2563กลุ่มอำนวยการ
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กปฐมวัยรุ่นที่211 มีนาคม 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา10 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 ครั้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯปีงบ25563 (งบเงินอุดหนุน)24 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งแนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมฯ PLC21 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ 256220 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
ครั้งประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 617 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
16 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค.(2)13 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Easy stat : รู้จักเลือกได้ใช้เป็นฯ"6 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาครู ประจำปี 63 -บจก.เอ็นเจ เอเชีย อีควิปเม้นท์6 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
53 ครั้งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เชียงราย เขต 13 มกราคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ครั้งแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร”13 ธันวาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
24 ครั้งประกาศผลการสอบแข่งขัน ครูวิกฤต เอกปฐมวัย3 ธันวาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ2 ธันวาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งการเปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ 25622 ธันวาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ครูวิกฤต เอกปฐมวัย27 พฤศจิกายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ครั้งรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูวิกฤต วิชาเอกปฐมวัย12 พฤศจิกายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
31 ครั้งLink และ QR Code รายการคำขอตั้งงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแ11 พฤศจิกายน 2562กลุ่มนโยบายและแผน
17 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัลฯ8 พฤศจิกายน กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม7 พฤศจิกายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูฯ ระดับประถมศึกษา ของสถาบัน พว.7 พฤศจิกายน 2562กลุ่มอำนวยการ
17 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงกาาร Library Care the Bear 6 พฤศจิกายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ครั้งแนวทางการใช้เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1/256212 ตุลาคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
28 ครั้งเผยแพร่ผลงาน/ผลสำเร็จของงาน(แบบ พ.ต.ก.1ส่วน3)10 กันยายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
33 ครั้งประกาศผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนฯ วิชาเอกภาษาอังกฤษ9 กันยายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มืสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนฯ 5 กันยายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
29 ครั้งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนฯ วิชาเอกภาษาอังกฤษ23 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
33 ครั้งประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบวงจร ปี 2562 รอบพิเศษ15 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 ครั้งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
29 ครั้งเกณฑ์การประเมินผลงานด้านการวิจัย4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
29 ครั้งเกณฑ์การประเมินผลงานด้านการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักเรียนพิการ4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
32 ครั้งเกณฑ์การประเมินผลงานด้านสื่อ นวัตกรรมการศึกษาเรียนรวม4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
31 ครั้งเกณฑ์การประเมินผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
31 ครั้งเกณฑ์การประเมินผลงานด้านบริหารจัดการเรียนรวม4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
24 ครั้งประกาศรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็น 38ค.(2) 2 อัตรา2 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งผลการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์31 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 ครั้งศธจ.เชียงราย ประกาศการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 256212 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
39 ครั้งประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์2 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
36 ครั้งประกาศผลการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็น 38 ค.(2)2 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น/38ค.(2)21 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
43 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสายงานการสอนปี 2562 โดย บ.อักษร เนกซ์ จำกัด17 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/31 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36