จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1588073 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1537 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบุคลากรอุทกภัย11 กันยายน 2563กลุ่มอำนวยการ
ครั้งกำหนดวันสอบสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 25632 กันยายน 2563กลุ่มอำนวยการ
ครั้งประกาศตำแหน่งว่างรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ(นักวิชาการคอมฯ)1 กันยายน 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับศักยภาพข้าราชการครูฯ25 สิงหาคม 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์14 สิงหาคม 2563กลุ่มอำนวยการ
ครั้งขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกีฬารักบี้ฟุตบอล3 สิงหาคม 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
ครั้งประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปี 256331 กรกฎาคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสภากาชาดไทย20 กรกฎาคม 2563กลุ่มอำนวยการ
ครั้งการอบรมสมาชิกใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายผ่านระบบออนไลน์20 กรกฎาคม 2563กลุ่มอำนวยการ
ครั้งประกาศรับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์17 กรกฎาคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบ้านนักการภารโรงประสบอัคคีภัย16 กรกฎาคม 2563กลุ่มอำนวยการ
ครั้งกิจกรรมบริบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศล14 กรกฎาคม 2563กลุ่มอำนวยกา„1ค7
ครั้งการให้เงินกู้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดโคโรน่า201914 กรกฎาคม 2563กลุ่มอำนวยการ
42 ครั้งการสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังในสถานศึกษา ปีการศึกษา 256314 กรกฎาคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน23 มิถุนายน 2563กลุ่มอำนวยการ
ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์15 มิถุนายน 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งกศจ.เชียงราย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ. 25639 มิถุนายน 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศกำหนดการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน8 มิถุนายน 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ครั้งประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนฯ20 พฤษภาคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)12 พฤษภาคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาฯ12 พฤษภาคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศผลการพิจารณารับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค.(2) (นิติกร)29 เมษายน 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ครั้งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ28 เมษายน 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค.แก้ไขเพิ่มเติมประกาศเปิดรับสมัครสมาชิคก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ27 เมษายน 2563กลุ่มอำนวยการ
ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับโอนฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา22 เมษายน 2563กลุ่มบุคคล
ครั้งแจ้งขยายระยะเวลา การสนับสนุนทุนการศึกษาให้บุตรหลานฯ ตามข้อตกลงกับ ซีพี ออลล์20 เมษายน 2563กลุ่มอำนวยการ
12 ครั้งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงเฝ้าระวังรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ จ.ชร.8 เมษายน 2563กลุ่มอำนวยการ
10 ครั้งระเบียบ สกสค. ว่าด้วยการจัดสวัสดการโครงการสวัสดิการ 40/75 พ.ศ.25638 เมษายน 2563กลุ่มอำนวยการ
ครั้งการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 256330 มีนาคม 2563กลุ่มอำนวยกา„1ค7
ครั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีและพิธีศาสนาในสถานการณ์ covid-1930 มีนาคม 2563กลุ่มอำนวยการ
28 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมทางไกล ประกันคุณภาพ 422 มีนาคม 2563กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
27 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมทางไกล ประกันคุณภาพ 322 มีนาคม 2563กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
19 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมทางไกล ประกันคุณภาพ 222 มีนาคม 2563กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
32 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมทางไกล ประกันคุณภาพ22 มีนาคม 2563กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น (นิติกร)20 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคลล
ครั้งรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษเนื่องโอกาสครบรอบ 68 ปี19 มีนาคม 2563กลุ่มอำนวยการ
13 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) สพป.เชียงราย เขต 116 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งโครงการเกณน้อยเที่ยวธุดงค์ รณรงค์โปรดสัตว์ป้องกันไฟป่า ถวายเป็นพุทธบูชา12 มีนาคม 2563กลุ่มอำนวยการ
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กปฐมวัยรุ่นที่211 มีนาคม 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
10 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา10 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
29 ครั้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯปีงบ25563 (งบเงินอุดหนุน)24 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มนโยบายและแผน
10 ครั้งแนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมฯ PLC21 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ 256220 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
ครั้งประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 617 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
22 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค.(2)13 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Easy stat : รู้จักเลือกได้ใช้เป็นฯ"6 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาครู ประจำปี 63 -บจก.เอ็นเจ เอเชีย อีควิปเม้นท์6 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
56 ครั้งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เชียงราย เขต 13 มกราคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 ครั้งแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร”13 ธันวาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
27 ครั้งประกาศผลการสอบแข่งขัน ครูวิกฤต เอกปฐมวัย3 ธันวาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/31 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36