จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1614785 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1549 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
35 ครั้งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เชียงราย เขต 125 ธันวาคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
103 ครั้งบริษัทสยามสไมล์โบรคเกอร์ประกาศรับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง21 ธันวาคม 2563กลุ่มอำนวยการ
11 ครั้งเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของรางวัล "รวมน้ำใจให้กาชาด 2564"21 ธันวาคม 2563กลุ่มอำนวยการ
108 ครั้งขอเชิญร่วมอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย30 พฤศจิกายน 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
19 ครั้งประกาศการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค.(2)ประเภททั่วไป ระดัปฏิบัติงาน18 พฤศจิกายน 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้นำกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนและองค์กร4 พฤศจิกายน 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
38 ครั้งคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่748/256329 ตุลาคม 2563กลุ่มอำนวยการ
ครั้งประชาสัมพันธ์แก้ไขประกาศเรื่องรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาฯ สายงานการสอน28 ตุลาคม 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
ครั้งแผ่นพับเรื่อง "รู้จักเครดิตแบก์"และ"เครดิตแบงก์:บทเรียนจากต่างประเทศ26 ตุลาคม 2563กลุ่มอำนวยการ
10 ครั้งประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)21 ตุลาคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
107 ครั้งเกณฑ์การคัดเลือกโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปี 2564 (2)21 ตุลาคม 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
79 ครั้งเกณฑ์การคัดเลือกโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปี 2564 (1)21 ตุลาคม 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
ครั้งขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบุคลากรอุทกภัย11 กันยายน 2563กลุ่มอำนวยการ
10 ครั้งกำหนดวันสอบสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 25632 กันยายน 2563กลุ่มอำนวยการ
107 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ(นักวิชาการคอมฯ)1 กันยายน 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับศักยภาพข้าราชการครูฯ25 สิงหาคม 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
12 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์14 สิงหาคม 2563กลุ่มอำนวยการ
108 ครั้งขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกีฬารักบี้ฟุตบอล3 สิงหาคม 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
16 ครั้งประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปี 256331 กรกฎาคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสภากาชาดไทย20 กรกฎาคม 2563กลุ่มอำนวยการ
11 ครั้งการอบรมสมาชิกใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายผ่านระบบออนไลน์20 กรกฎาคม 2563กลุ่มอำนวยการ
106 ครั้งประกาศรับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์17 กรกฎาคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 ครั้งขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบ้านนักการภารโรงประสบอัคคีภัย16 กรกฎาคม 2563กลุ่มอำนวยการ
ครั้งกิจกรรมบริบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศล14 กรกฎาคม 2563กลุ่มอำนวยกา„1ค7
108 ครั้งการให้เงินกู้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดโคโรน่า201914 กรกฎาคม 2563กลุ่มอำนวยการ
51 ครั้งการสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังในสถานศึกษา ปีการศึกษา 256314 กรกฎาคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ครั้งประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน23 มิถุนายน 2563กลุ่มอำนวยการ
19 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์15 มิถุนายน 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ครั้งกศจ.เชียงราย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ. 25639 มิถุนายน 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศกำหนดการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน8 มิถุนายน 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 ครั้งประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนฯ20 พฤษภาคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
105 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)12 พฤษภาคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาฯ12 พฤษภาคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
107 ครั้งประกาศผลการพิจารณารับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค.(2) (นิติกร)29 เมษายน 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 ครั้งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ28 เมษายน 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ครั้งประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค.แก้ไขเพิ่มเติมประกาศเปิดรับสมัครสมาชิคก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ27 เมษายน 2563กลุ่มอำนวยการ
102 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับโอนฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา22 เมษายน 2563กลุ่มบุคคล
10 ครั้งแจ้งขยายระยะเวลา การสนับสนุนทุนการศึกษาให้บุตรหลานฯ ตามข้อตกลงกับ ซีพี ออลล์20 เมษายน 2563กลุ่มอำนวยการ
103 ครั้งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงเฝ้าระวังรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ จ.ชร.8 เมษายน 2563กลุ่มอำนวยการ
16 ครั้งระเบียบ สกสค. ว่าด้วยการจัดสวัสดการโครงการสวัสดิการ 40/75 พ.ศ.25638 เมษายน 2563กลุ่มอำนวยการ
14 ครั้งการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 256330 มีนาคม 2563กลุ่มอำนวยกา„1ค7
103 ครั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีและพิธีศาสนาในสถานการณ์ covid-1930 มีนาคม 2563กลุ่มอำนวยการ
36 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมทางไกล ประกันคุณภาพ 422 มีนาคม 2563กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
36 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมทางไกล ประกันคุณภาพ 322 มีนาคม 2563กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
28 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมทางไกล ประกันคุณภาพ 222 มีนาคม 2563กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
39 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมทางไกล ประกันคุณภาพ22 มีนาคม 2563กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
108 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น (นิติกร)20 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคลล
16 ครั้งรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษเนื่องโอกาสครบรอบ 68 ปี19 มีนาคม 2563กลุ่มอำนวยการ
108 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) สพป.เชียงราย เขต 116 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ครั้งโครงการเกณน้อยเที่ยวธุดงค์ รณรงค์โปรดสัตว์ป้องกันไฟป่า ถวายเป็นพุทธบูชา12 มีนาคม 2563กลุ่มอำนวยการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/31 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36