ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1497 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1497แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯปีงบ25563 (งบเงินอุดหนุน)(15)24 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มนโยบายและแผน
1496แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมฯ PLC(4)21 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
1495ประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ 2562(2)20 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
1494ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6(2)17 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
1493ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค.(2)(9)13 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
1492ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Easy stat : รู้จักเลือกได้ใช้เป็นฯ"(3)6 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
1491ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาครู ประจำปี 63 -บจก.เอ็นเจ เอเชีย อีควิปเม้นท์(1)6 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
1490การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1(45)3 มกราคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
1489แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร”(15)13 ธันวาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1488ประกาศผลการสอบแข่งขัน ครูวิกฤต เอกปฐมวัย(21)3 ธันวาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1487ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ(12)2 ธันวาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1486การเปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ 2562(8)2 ธันวาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1485ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ครูวิกฤต เอกปฐมวัย(4)27 พฤศจิกายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1484รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูวิกฤต วิชาเอกปฐมวัย(18)12 พฤศจิกายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1483Link และ QR Code รายการคำขอตั้งงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแ(31)11 พฤศจิกายน 2562กลุ่มนโยบายและแผน
1482ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัลฯ(17)8 พฤศจิกายน กลุ่มบริหารงานบุคคล
1481ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม(14)7 พฤศจิกายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1480ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูฯ ระดับประถมศึกษา ของสถาบัน พว.(13)7 พฤศจิกายน 2562กลุ่มอำนวยการ
1479ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงกาาร Library Care the Bear (17)6 พฤศจิกายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1478แนวทางการใช้เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1/2562(11)12 ตุลาคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
1477เผยแพร่ผลงาน/ผลสำเร็จของงาน(แบบ พ.ต.ก.1ส่วน3)(28)10 กันยายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1476ประกาศผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนฯ วิชาเอกภาษาอังกฤษ(33)9 กันยายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล