ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 1312717  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : ปรับย้ายอินเทอร์เน็ต

      ทีมงานอบอุ่นไอที ได้เข้ามาทำการปรับเปลี่ยนหลอดไฟและปรับย้ายตัวรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต ที่ร้านกาแฟ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนผาขวางวิทยาในการปรับย้ายตัวสัญญาณครั้งนี้เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : รับการนิเทศจากท่านศึกษานิเทศ จีรวรรณ ศรีนิล

      นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนผาขวางวิทยา รับการนิเทศจากท่านศึกษานิเทศ จีราวรรณ ศรีนิล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนผาขวางวิทยา การนิเทศครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรวมทั้งการยกระดับคุณภาพผู้เรียน และความพร้อมในการจัดสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : คณะสมาคมนักเรียนศิษย์เก่าสามัคคีวิทยาคม รุ่น32/35 ได้เดินทางมาทำโครงสร้างโรงอาหารและต่อท่อน้ำประปาและคณะคุณจันทร์จิราได้มาบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่มและทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

     คณะสมาคมนักเรียนศิษย์เก่าสามัคคีวิทยาคม รุ่น32/35 ได้เดินทางมาทำโครงสร้างโรงอาหารและต่อท่อน้ำประปา ที่โรงเรียนผาขวางวิทยาสาขาลอบือ และคณะคุณจันทร์จิราได้มาบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่มและทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ ๕-๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในนามผู้บริหารนายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนผาขวางวิทยา ขอขอบคุณคณะผู้ใจดีทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

      นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนผาขวางวิทยา ได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองพร้อมด้วยครูฝ่ายงานต่างๆ ก่อนปิดภาคเรียนที่ ๑ การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : พิธีมอบทุนการศึกษา “หวังวณิชกุล” ประจำปีการศึกษา 2563

      กิจกรรมมอบทุนการศึกษา “หวังวณิชกุล” ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายสุกิจ พินิจ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา"หวังวณิชกุล"ประจำปีการศึกษา2563 แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 170 ทุน ตลอดจนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสาและมีฐานะยากจน และทุนการศึกษาเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : พิธีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ นายสุกิจ พินิจ และ คุณครูจารุมาศ เกตุพระจันทร์

      เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ นำโดย นางอรุณี ริมฝาย รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้จัดงานต้อนรับ นายสุกิจ พินิจ ผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ และคุณครูจารุมาศ เกตุพระจันทร์ โดยมีนายยุทธ มะโนเรือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวต้อนรับ โดยมีนายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอบรมคุณธรรม ในหัวข้อ "ความรับผิดชอบ ตอนที่ ๑ ฉันจะรักษาสัญญา"

      นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนผาขวางวิทยา เป็นตัวแทนต้อนรับ มูลนิธิสู่ชีวิตที่ดีกว่า ที่ได้มาจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม ในหัวข้อ "ความรับผิดชอบ ตอนที่ ๑ ฉันจะรักษาสัญญา" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑ - ๖ และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยภายในกิจกรรม อาจารย์ ศศิธร รองหานาม และคณะวิทยากร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม พร้อมทั้งฝึกศิลปะปั้นสร้างสรรค์ และแจกชุดหนังสือกำลังใจ ขนมต่าง ๆ ทางโรงเรียนขอขอบคุณ มูลนิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....เดือน พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
หัวข้อข่าว : พิธีต้อนรับ ผู้อำนวยการสุพัฒน์ เตชาติ

     เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายธนวัฒน์ มณีจันสุข ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอเวียงเชียงรุ้ง คณะครูและบุคลากร ได้จัดพิธีต้อนรับ ผู้อำนวยการสุพัฒน์ เตชาติ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงเขียงรุ้ง ณ อาคารอนุสรณ์ 77 ปี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลฯ

     โรงเรียนห้วยพลูพิทยาจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ และ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดย นายดำเนิน บาลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยา พร้อมคณะครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะของเครือข่ายพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

     เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายดำเนิน บาลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยาพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะของเครือข่ายพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(กรุงเทพมหานคร) นำโดย คุณปรีดี นักงาน ประธาน ทสม.กทม. เพื่อเตรียมการนำคณะฯ มาทอดผ้าป่า ณ โรงเรียนห้วยพลูพิทยา โดยกำหนดพิธีทอดผ้าป่า ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : ร่วมพิธีรับมอบคูปองการศึกษา ครั้งที่ ๒๖ ในจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

     โรงเรียนห้วยพลูพิทยาร่วมพิธีรับมอบคูปองการศึกษา ครั้งที่ ๒๖ ในจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมคชสาร อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยการเรียนศิลปะป้องกันตัวของจีน

     โรงเรียนห้วยพลูพิทยาจัดโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าสุด โครงการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยการเรียนศิลปะป้องกันตัวของจีน ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยพลูพิทยา โดย นายสำราญ ไชยมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด เป็นประธานพิธีเปิด//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมงานสลากภัตเพื่อรักษาและสืบสานขนบประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

     โรงเรียนห้วยพลูพิทยาร่วมกิจกรรมงานสลากภัตโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าสุด ณ วัดสันต้นกอก ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อรักษาและสืบสานขนบประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยมีการแสดงฟ้อนล้านนาของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันลอยกระทง

      นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนผาขวางวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยภายในกิจกรรมมีการประกวดภาพระบายสี การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเป็นการสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม รวมไปถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมวันลอยกระทงอีกด้วย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

     นายดำเนิน บาลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยาพร้อมคณะครูรับมอบเงินบริจาคจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีที เฮ้าส์ คอนเน็คชั่น จ.เชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่นของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนห้วยพลูพิทยา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓//ประชาสัมพันธ์โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/427 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36