ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 1147009  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : ผู้ใจบุญเดินทางมาทำบุญและแบ่งปันความสุข เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบรอยยิ้มให้กับนักเรียนโรงเรียนผาขาวงวิทยา

     พระครูบัณฑิตวราภิมณฑ์ พระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์ รตนพโล ได้เดินทางมาทำบุญเนื่องในอายุวัฒนมงคล พร้อมด้วยคณะสายบุญจากแดนไกล วัดธรรมกิตติวงศ์ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก และคณะสายบุญของพระครูทุก ๆ รูป ได้มาร่วมทำบุญ มอบทุนการศึกษา รถจักรยาน เลี้ยงอาหารกลางวัน ผลไม้ ขนม ไอศกรีม ให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ในนามผู้บริหารนายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนผาขวางวิทยา กราบขอบพระคุณพระครู และขอขอบคุณคณะผู้ใจดีทุกท่าน ที่มาแบ่งปันความสุขและมอบรอยยิ้มกับนัก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : รับมอบทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก

     โรงเรียนห้วยพลูพิทยาได้รับมอบทรายอะเบทจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรม ยิ้มสวย ฟันใส โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลท่าสุด

     โรงเรียนห้วยพลูพิทยาจัดอบรมโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าสุด เรื่อง การอบรม ยิ้มสวย ฟันใส โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลท่าสุด ได้จัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียน ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ พร้อมผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยพลูพิทยา วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมี นายสำราญ ไชยมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด ประธานพิธีเปิด นายดำเนิน บาลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กวัยเรียน สำหรับประธานสภานักเรียน

     โรงเรียนห้วยพลูพิทยา นำนักเรียนกรรมการตัวแทนประธานสภานักเรียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กวัยเรียน สำหรับประธานสภานักเรียน เพื่อการดูแลช่วยเหลือเพื่อนนักเรียน โดยมอบหมายให้ นายณัฐกฤษฎ์ อินเตชะ ครูชำนาญการ เป็นผู้ควบคุมดูแลและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย(สันต้นเปา) วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : เข้ารับการประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง( TOT-Keep On Going ) หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน( Mindfulness In School ) ภายใต้โครงการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในองค์กร( MIO2)

      นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนผาขวางวิทยา เข้ารับการประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง( TOT-Keep On Going ) หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน( Mindfulness In School ) ภายใต้โครงการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในองค์กร( MIO2) เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย โดยมีนายโสภณ จุโลทก และ นายสุรัตน์ สรวงสิงห์ ศึกษานิเทศน์บำนาญ ได้มอบความรู้เรื่องสติกับการพัฒนาตนเอง สติกับการพัฒนาทีม และสติกับการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สามารถ น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : น้ำป่าไหลหลากหมู่บ้านในเขตบริการทางการศึกษาโรงเรียนผาขวางวิทยา

     นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนผาขวางวิทยา ได้ให้ความช่วยเหลือบ้านอาดี่ บ้านห้วยลุ๊ และบ้านพนาสวรรค์ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านและนักเรียน ทำให้เกิดความเสียหาย รวมไปถึงพืชสวนไร่นาก็ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓​ ที่ผ่านมาจึงได้นำข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่มไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยและ ได้กล่าวให้ขวัญกำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้เพื่อให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปให้ได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะชีวิตการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กวัยเรียน

     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๑ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะชีวิตการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กวัยเรียนสำหรับประธานสภานักเรียนเพื่อการดูแลช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนขึ้นในวันที่๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมรวงผึ้งโรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติดอบายมุขต่าง ๆ นำไปสู้การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
หัวข้อข่าว : นิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยชมภู

      เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 นางพิมพา ตามี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยชมภูและติดตามระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีกลยุทธ์สู่ความสำเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน -->ชิติพัทธ์ ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
หัวข้อข่าว : แฟชั่นโชว์ชุดขยะรีไซเคิล

     วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น. นายศุภชัย บุญวงค์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยชมภูได้จัดกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ ชุด ขยะรีไซเคิล นำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ขึ้น ณ หอประชุมเพชรชมภู ซึ่งงานนี้เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้สร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นจากวัสดุรีไซเคิลเพื่อสร้างความตระหนักถึงปริมาณขยะที่เราสร้างขึ้น สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับขยะ ทำให้นักเรียนสร้างสิ่งที่สวยงามจากสิ่งที่คนอื่น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : ตรวจสุขภาพในช่องปากเด็กนักเรียน

     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสุด กำหนดออกตรวจสุขภาพในช่องปากเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

     โรงเรียนห้วยพลูพิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนห้วยพลูพิทยา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม “เลือก ใช้ ลด”

     โรงเรียนห้วยพลูพิทยานำนักเรียน ชั้น ป.๔ ไปร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม “เลือก ใช้ ลด” ที่ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน บ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : จัดประชุมคณะครูกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนเพื่อร่วมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินกิจกรรม

     นายดำเนิน บาลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยา ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าสุด จัดประชุมคณะครูกิจกรรมกลุ่ม เพื่อร่วมปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนท่าสุด ณ ห้องประชุมวิชาการโรงเรียนห้วยพลูพิทยา เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....เดือน สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
หัวข้อข่าว : "ค่ายวิชาการ (สัปดาห์วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)" ประจำปีการศึกษา 2563

     วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายชูชาติ อุตอิ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรม "ค่ายวิชาการ (สัปดาห์วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)" ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอนุสรณ์ 77 ปี โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....เดือน กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "พิธีไหว้ครู" ประจำปี 2563

     เมื่อวันที่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายชูชาติ อุตอิ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ใต้ถุนอาคารอนุสรณ์ 77 ปี โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/426 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36