ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูล 202 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
202สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563(8)24 ธันวาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
201สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563(19)24 ธันวาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
200รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(6)23 พฤศจิกายน 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
199สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 ประจำปี 2563(14)14 ตุลาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
198สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563(17)14 ตุลาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
197สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563(13)10 ตุลาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
196ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ(18)11 กันยายน 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
195ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(20)10 กันยายน 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
194ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(15)2 กันยายน 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
193สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563(21)31 สิงหาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
192ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563(127)28 สิงหาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
191เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(127)25 สิงหาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
190ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(127)25 สิงหาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
189ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-ฺBidding)(127)25 สิงหาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
188ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(127)17 สิงหาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
187ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(127)17 สิงหาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
186ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 มอก.1945-2541 จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(127)17 สิงหาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
185ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(127)14 สิงหาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
184ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(127)4 สิงหาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
183ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 มอก.1495-2541 จำนวน 2 รายการ(127)30 กรกฎาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
182ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.(127)30 กรกฎาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
181ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(15)30 กรกฎาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์