ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูล 169 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
169ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง(1)3 เมษายน 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
168ร่างประกาศ อินเทอร์เน็ตครั้งที่ 2(4)30 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
167TOR ราคากลาง อินเทอร์เน็ต คร้้งที่ 2(3)30 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
166ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(8)26 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
165สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพัธ์ 2563(6)16 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
164ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาสำนักงานโดยวิธี e-bidding (3)13 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
163ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมพญามังรายโดยวิธี e-bidding (2)13 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
162แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องประชุม(2)13 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
161แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำ(3)13 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
160ประกาศ เรื่องประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 4 เดือน(เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2563) กลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ กลุ่มที่ 1(13)4 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
159สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563(6)28 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
158ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน๊ต ระยะเวลา 4 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563(11)27 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
157TOR จ้างเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563(10)26 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
156ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(5)26 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
155ขอบเขตงาน(TOR)อินเทอร์เน็ต 2563(7)19 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
154ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(4)19 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
153วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(2)24 มกราคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
152สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562(3)23 มกราคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
151สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562(4)13 มกราคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
150สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562(16)21 ตุลาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
149ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน(18)2 กันยายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
148สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562(13)31 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์