งบการเงิน สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูทั้งหมด]
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด)
1 รายงานงบการเงิน เดือน มกราคม 2563
2 รายงานงบการเงิน เดือน ธันวาคม 2562
3 รายงานงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2562
4 รายงานงบการเงิน เดือน ตุลาคม 2562
5 รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2562
6 รายงานงบการเงิน เดือน สิงหาคม 2562
7 รายงานงบการเงิน เดือน กรกฎาคม 2562
8 รายงานงบการเงิน เดือน มิถุนายน 2562
9 รายงานงบการเงิน เดือนพฤษภาคม 2562
10 รายงานงบการเงิน เดือน เมษายน 2562
11 รายงานงบการเงิน เดือน มีนาคม 2562
12 รายงานงบการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2562
13 รายงานงบการเงิน เดือนมกราคม 2562
14 รายงานงบการเงิน เดือนธันวาคม 2561
15 รายงานงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2561
16 รายงานงบการเงิน เดือน ตุลาคม 2561
17 เพิ่มเติมข้อมูล รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2561
18 รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2561
19 รายงานงบการเงิน เดือน สิงหาคม 2561
20 รายงานงบการเงิน เดือน กรกฎาคม 2561
21 รายงานงบการเงิน เดือน มิถุนายน 2561
22 รายงานงบการเงิน เดือนพฤษภาคม 2561
23 รายงานงบการเงิน เดือนเมษายน 2561
24 รายงานงบการเงิน เดือนมีนาคม 2561
25 รายงานงบการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561
26 รายงานงบการเงิน เดือนมกราคม 2561
27 รายงานงบการเงิน เดือนธันวาคม 2560
28 รายงานงบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2560
29 รายงานงบการเงิน เดือนตุลาคม 2560
30 รายงานงบการเงิน เดือนกันยายน 2560
31 รายงานงบการเงิน เดือนสิงหาคม 2560