งบการเงิน สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูทั้งหมด]
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด)
1 รายงานงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2563
2 รายงานงบการเงิน เดือน ตุลาคม 2563
3 รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2563
4 รายงานงบการเงิน เดือน สิงหาคม 2563
5 รายงานงบการเงิน เดือน กรกฎาคม 2563
6 รายงานงบการเงิน เดือน มิถุนายน 2563
7 รายงานงบการเงินเดือน พฤษภาคม 2563
8 รายงานงบการเงิน เดือน เมษายน 2563
9 รายงานงบการเงิน เดือน มีนาคม 2563
10 รายงานงบการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2563
11 รายงานงบการเงิน เดือน มกราคม 2563
12 รายงานงบการเงิน เดือน ธันวาคม 2562
13 รายงานงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2562
14 รายงานงบการเงิน เดือน ตุลาคม 2562
15 รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2562
16 รายงานงบการเงิน เดือน สิงหาคม 2562
17 รายงานงบการเงิน เดือน กรกฎาคม 2562
18 รายงานงบการเงิน เดือน มิถุนายน 2562
19 รายงานงบการเงิน เดือนพฤษภาคม 2562
20 รายงานงบการเงิน เดือน เมษายน 2562
21 รายงานงบการเงิน เดือน มีนาคม 2562
22 รายงานงบการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2562
23 รายงานงบการเงิน เดือนมกราคม 2562
24 รายงานงบการเงิน เดือนธันวาคม 2561
25 รายงานงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2561
26 รายงานงบการเงิน เดือน ตุลาคม 2561
27 เพิ่มเติมข้อมูล รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2561
28 รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2561
29 รายงานงบการเงิน เดือน สิงหาคม 2561
30 รายงานงบการเงิน เดือน กรกฎาคม 2561
31 รายงานงบการเงิน เดือน มิถุนายน 2561
32 รายงานงบการเงิน เดือนพฤษภาคม 2561
33 รายงานงบการเงิน เดือนเมษายน 2561
34 รายงานงบการเงิน เดือนมีนาคม 2561
35 รายงานงบการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561
36 รายงานงบการเงิน เดือนมกราคม 2561
37 รายงานงบการเงิน เดือนธันวาคม 2560
38 รายงานงบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2560
39 รายงานงบการเงิน เดือนตุลาคม 2560
40 รายงานงบการเงิน เดือนกันยายน 2560
41 รายงานงบการเงิน เดือนสิงหาคม 2560