คูปองครู สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูทั้งหมด]
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด)
1 แจ้งส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครูฯ
2 รายชื่อผู้เข้าอบรม 7-8 ก.ค.61 ยังไม่ส่งใช้เงินยืม
3 ตัวอย่างการเขียนแบบ 8708 ล้างหนี้เงินยืม (2) ต่อ
4 ตัวอย่างการเขียนแบบ 8708 ล้างหนี้เงินยืม (1)
5 แบบฟอร์มใช้สำหรับล้างหนี้เงินยืมพร้อมเอกสารประกอบ
6 แจ้งโอนเงินยืมคูปองครู อบรมวันที่ 7-8 ก.ค.2561
7 แจ้งการยืมเงินคูปองครู (สำรองจ่ายเงิน)
8 แจ้งรายชื่อครูที่อบรมกับหน่วยพัฒนาซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เพื่อมารับสัญญายืมเงินคืน
9 ชี้แจงการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาครูเต็มรูปแบบครบวงจร ครั้งที่ 2
10 วิธีปฏิบัติการยืมเงิน/เบิกจ่ายตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)
11 คำสั่ง สพฐ. ที่1365/2560 เรื่องมอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ
12 อัตราค่าโดยสารภาคต่าง ๆ