1643 ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย ปชส.สพป.ชร 1 [25 ก.พ. 2563] :: (9)
1641 ประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ 2562 กลุ่มพัฒนาครูฯ [20 ก.พ. 2563] :: (21)
1640 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชน และอบรมครู โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบ... กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [18 ก.พ. 2563] :: (8)
1639 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูฯ [17 ก.พ. 2563] :: (8)
1623 ประกาศผลการสรรหาเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล [13 ก.พ. 2563] :: (122)
1621 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คำขวัญและเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปชส.สพป.ชร 1 [13 ก.พ. 2563] :: (7)
1620 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Easy stat : รู้จักเลือกได้ใช้เป็น สำหรับ... กลุ่มพัฒนาครูฯ [6 ก.พ. 2563] :: (13)
1619 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาครู ประจำปี 63 (บ.เอ็นเจ เอเชีย อีควิปเม้นท์ จำกัด) กลุ่มพัฒนาครูฯ [6 ก.พ. 2563] :: (16)
1618 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษา พัฒนาครููสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม ปชส.สพป.เชียงรายเขต 1 [5 ก.พ. 2563] :: (18)
1617 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้โครงการป่าในเมืองฯ สวนรุกขชาติโป่งสลี ปชส.สพป.เชียงรายเขต 1 [5 ก.พ. 2563] :: (4)
1616 ประชาสัมพันธ์การสมัครชิงทุน "2010 Fulbright Teaching Excellence and Achievement ... ปชส.สพป.เชียงรายเขต 1 [5 ก.พ. 2563] :: (6)
1615 การติดตามผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [3 ก.พ. 2563] :: (8)
1614 ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือนักเรีนประสบอุบัติเหตุ ปชส.สพป.ชร 1 [21 ม.ค. 2563] :: (21)
1613 ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือนักเรีนประสบอุบัติเหตุทางถนน ปชส.สพป.ชร 1 [15 ม.ค. 2563] :: (22)
1612 ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือนักเรีนประสบอุบัติเหตุจากการเล่นประทัด ปชส.สพป.ชร 1 [15 ม.ค. 2563] :: (7)
1611 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เชียงราย เขต... กลุ่มบริหารงานบุคคล [3 ม.ค. 2563] :: (452)
1608 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ.ยุวชน ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [12 ธ.ค. 2562] :: (15)
1607 ประกาศผลการสอบแข่งขัน ครูวิกฤต เอกปฐมวัย กลุ่มบริหารงานบุคคล [3 ธ.ค. 2562] :: (131)
1606 จังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วม เดิน-วิ่ง-ปั่น และแข่งขันเปตอง “เวียงหนองหล่ม ชมดอยนางนอน” ปชส.สพป.ชร 1 [3 ธ.ค. 2562] :: (31)
1604 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ครูวิกฤต เอกปฐมวัย กลุ่มบริหารงานบุคคล [27 พ.ย. 2562] :: (107)
1602 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [26 พ.ย. 2562] :: (8)
1601 ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือนักเรียนบ้านพักประสบอัคคีภัย ปชส.สพป.ชร 1 [26 พ.ย. 2562] :: (9)
1600 รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูวิกฤต วิชาเอกปฐมวัย กลุ่มบริหารงานบุคคล [12 พ.ย. 2562] :: (110)
1599 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงราย 2019" ปชส.สพป.ชร 1 [12 พ.ย. 2562] :: (31)
1598 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Library : Care the Bear (สัญจรสู่ภาคเหนือ... กลุ่มบริหารงานบุคคล [6 พ.ย. 2562] :: (25)