1745 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เชียงราย เขต... กลุ่มบริหารงานบุคคล [25 ธ.ค. 2563] :: (454)
1743 บริษัทสยามสไล์โบรกเกอร์ ประกาศรับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง ปชส.สพป.ชร 1 [21 ธ.ค. 2563] :: (69)
1742 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของรางวัล "รวมน้ำใจให้กาชาด 2564" ปชส.สพป.ชร 1 [21 ธ.ค. 2563] :: (32)
1741 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันบาสเกตบอลสามคน ถ้วยพระราชทานฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [18 พ.ย. 2563] :: (38)
1740 ประกาศการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) กรณีพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล [18 พ.ย. 2563] :: (154)
1739 ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน "ชักกะเย่อ สพฐ. จอมพลัง 63" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [18 พ.ย. 2563] :: (65)
1738 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปชส.สพป.ชร 1 [17 พ.ย. 2563] :: (38)
1735 ประชาสัมพันธ์โครงการ "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 16" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [11 พ.ย. 2563] :: (57)
1734 ช่องทางการรับข้อร้องเรียน ปชส.สพป.เชียงรายเขต 1 [27 ต.ค. 2563] :: (54)
1733 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบุคลากรประสบอัคคีภัย ปชส.สพป.เชียงรายเขต 1 [27 ต.ค. 2563] :: (52)
1732 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ ปชส.สพป.เชียงรายเขต 1 [27 ต.ค. 2563] :: (45)
1731 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล [21 ต.ค. 2563] :: (220)
1730 เชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่งานวิจัยด้านแรงงาน ปชส.สพป.เชียงรายเขต 1 [12 ต.ค. 2563] :: (27)
1729 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดงานคนพิการ ปชส.สพป.เชียงรายเขต 1 [12 ต.ค. 2563] :: (32)
1728 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ 'โลกสวน ตาใส ไร้ต้อกระจก' ปชส.สพป.เชียงรายเขต 1 [12 ต.ค. 2563] :: (43)
1726 การเปิดทำการของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ปชส.สพป.เชียงรายเขต 1 [6 ต.ค. 2563] :: (36)
1725 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งทักษะด้านดนตรี ปชส.สพป.เชียงรายเขต 1 [6 ต.ค. 2563] :: (32)
1724 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์สำหรับผู้ประกันตน ปชส.สพป.เชียงรายเขต 1 [1 ต.ค. 2563] :: (288)
1721 ขอความอนุเคราะห์เผยแพ่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปชส.สพป.เชียงรายเขต 1 [1 ต.ค. 2563] :: (41)
1720 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธื โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล ปชส.สพป.เชียงรายเขต 1 [24 ก.ย. 2563] :: (56)
1713 ขออนุญาตเข้าประชาสัมพันธืโครงการศึกษาพิเศษ หลักสูตร นิติสาสร์บัณฑิต ปชส.สพป.เชียงรายเขต 1 [24 ก.ย. 2563] :: (42)
1712 ขอประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ปชส.สพป.เชียงรายเขต 1 [24 ก.ย. 2563] :: (42)
1711 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปชส.สพป.เชียงรายเขต 1 [18 ก.ย. 2563] :: (70)
1706 การทสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ปชส.สพป.เชียงรายเขต 1 [17 ก.ย. 2563] :: (37)
1705 ขอประชาสัมพันธ์การถวายพระกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปชส.สพป.เชียงรายเขต 1 [11 ก.ย. 2563] :: (39)