1663 ประชาสัมพันธ์มาตรการคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐ ปชส.สพป.ชร 1 [3 เม.ย. 2563] :: (5)
1661 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 ปชส.สพป.ชร 1 [30 มี.ค. 2563] :: (3)
1660 คำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวเทศกาล ประเพณี ศาสนาในสถานการณ์ COVID-19 ปชส.สพป.ชร 1 [30 มี.ค. 2563] :: (7)
1659 ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) (นิ... กลุ่มบริหารงานบุคคล [20 มี.ค. 2563] :: (71)
1657 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. กรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี ปชส.สพป.ชร 1 [19 มี.ค. 2563] :: (18)
1656 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ปชส.สพป.ชร 1 [17 มี.ค. 2563] :: (26)
1655 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล [16 มี.ค. 2563] :: (55)
1653 ประชาสัมพันธ์ "ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้" ปชส.สพป.ชร 1 [12 มี.ค. 2563] :: (9)
1650 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กปฐมวัยรุ่นที่2 กลุ่มพัฒนาครูฯ [11 มี.ค. 2563] :: (14)
1649 ประชาพสัมพันธ์ส่งผลทางวิชาการทุกสายงานลงใน"วารสารวิชาการ สพฐ." ปชส.สพป.ชร 1 [10 มี.ค. 2563] :: (5)
1648 โครงการประชุมสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [10 มี.ค. 2563] :: (9)
1646 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล [10 มี.ค. 2563] :: (15)
1645 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ในปี พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาครูฯ [6 มี.ค. 2563] :: (12)
1644 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูฯ [6 มี.ค. 2563] :: (9)
1643 ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย ปชส.สพป.ชร 1 [25 ก.พ. 2563] :: (13)
1641 ประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ 2562 กลุ่มพัฒนาครูฯ [20 ก.พ. 2563] :: (31)
1640 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชน และอบรมครู โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบ... กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [18 ก.พ. 2563] :: (11)
1639 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูฯ [17 ก.พ. 2563] :: (13)
1623 ประกาศผลการสรรหาเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล [13 ก.พ. 2563] :: (190)
1621 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คำขวัญและเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปชส.สพป.ชร 1 [13 ก.พ. 2563] :: (11)
1620 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Easy stat : รู้จักเลือกได้ใช้เป็น สำหรับ... กลุ่มพัฒนาครูฯ [6 ก.พ. 2563] :: (15)
1619 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาครู ประจำปี 63 (บ.เอ็นเจ เอเชีย อีควิปเม้นท์ จำกัด) กลุ่มพัฒนาครูฯ [6 ก.พ. 2563] :: (19)
1618 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษา พัฒนาครููสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม ปชส.สพป.เชียงรายเขต 1 [5 ก.พ. 2563] :: (27)
1617 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้โครงการป่าในเมืองฯ สวนรุกขชาติโป่งสลี ปชส.สพป.เชียงรายเขต 1 [5 ก.พ. 2563] :: (6)
1616 ประชาสัมพันธ์การสมัครชิงทุน "2010 Fulbright Teaching Excellence and Achievement ... ปชส.สพป.เชียงรายเขต 1 [5 ก.พ. 2563] :: (9)