[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวังก้านเหลือง

โรงเรียนวังก้านเหลือง นำโดย ผอ.สานิตย์ พุดทรัพย์ คณะครูและบุคลากรของบุคลากรของโรงเรียนวังก้านเหลือง ขอขอบคุณด่านปศุสัตว์..อำเภอดงเจริญ..ให้ความอนุเครา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวังก้านเหลือง

โรงเรียนวังก้านเหลือง นำโดย ผอ.สานิตย์ พุดทรัพย์ คณะครูและบุคลากรของบุคลากรของโรงเรียนวังก้านเหลือง ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ทำจุดเว้นระยะ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)และคณะครู ได้เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม เพื......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดชัยศรีและโรงเรียนสี่แยกเขาดิน ร่วมกันจัดการประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดชัย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ดร.ปณดา โภชน์สาลี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังเรือน

โรงเรียนวัดวังเรือน นำโดย ผอ.นงค์นภา อินทร์ใหญ่ คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดวังเรือน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ทำอ่างล้างมือสำหรับนักเร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายชูเกียรติ์ จำนงค์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันประชุมวางแผนและลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับนักเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังเรือน

วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดวังเรือน จัดการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ,4,5 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังเรือน

วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดวังเรือน เข้าร่วมโครงการยกระดับการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น กลุ่มทักษะภาษา และคณิตศาสตร์ ของ สพป.พิจิตร เขต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดชัยศรี ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน และ พิธีเปิด "สนามเด็กเล่น BBL ตามรอยพระยุคลบาท" (บ้านตันไม้) โดยคณะครู ผ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังเรือน

วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนวัดวังเรือนทำเจลล้างมือจากว่านหางจระเข้ เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ร.ต.อ.สมชัย จันทร์แจ่ม รองสวป.สภ.ทับคล้อ และคณะเจ้าหน้าที่จาก สภ.ทับคล้อ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดยให้ความรู้แก่นักเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังเรือน

วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โรงเรียนวัดวังเรือนเป็นสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)มอบหมายให้คณะครูและนักเรียนไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ สมาทานศีล 5......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดชัยศรี นำโดย นายกฤตเมธ รุ่งรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยศรี จัดกิจรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2......
อ่านข่าวต่อ....