[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังเรือน

วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดวังเรือน จัดการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ,4,5 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังเรือน

วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดวังเรือน เข้าร่วมโครงการยกระดับการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น กลุ่มทักษะภาษา และคณิตศาสตร์ ของ สพป.พิจิตร เขต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดชัยศรี ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน และ พิธีเปิด "สนามเด็กเล่น BBL ตามรอยพระยุคลบาท" (บ้านตันไม้) โดยคณะครู ผ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังเรือน

วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนวัดวังเรือนทำเจลล้างมือจากว่านหางจระเข้ เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ร.ต.อ.สมชัย จันทร์แจ่ม รองสวป.สภ.ทับคล้อ และคณะเจ้าหน้าที่จาก สภ.ทับคล้อ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดยให้ความรู้แก่นักเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังเรือน

วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โรงเรียนวัดวังเรือนเป็นสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)มอบหมายให้คณะครูและนักเรียนไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ สมาทานศีล 5......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดชัยศรี นำโดย นายกฤตเมธ รุ่งรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยศรี จัดกิจรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดชัยศรี นำโดย นายกฤตเมธ รุ่งรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยศรี จัดกิจรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดชัยศรี นำโดย นายกฤตเมธ รุ่งรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยศรี จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 โดยนั่งสมาธิห......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม

วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายชูเกียรติ์ จำนงค์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เพื่อดำรงตนเป็......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังเรือน

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัมพันธ์ นนทสวัสดิ์ศรี นายอำเภอดงเจริญ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังเรือน

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดวังเรือนได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรและอุปกรณ์จาก สถานที่พัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร (หมอดิน) มาให้ความรู้และสาธ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) เป็นสถานที่ในการสอบ O–Net ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังเรือน

โรงเรียนวัดวังเรือน ร่วมจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ทั้ง 4 ข้อ ตามแสดงท่าสัญลักษณ์ พร้อมกันบริเวณหน้า......
อ่านข่าวต่อ....