E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


[ Home | กลับหน้าหลัก ] [ เข้าสู่ระบบจัดการ ]
จํานวนภาพข่าวทั้งหมด 937 ภาพข่าว ค้นหาภาพข่าว
ภาพข่าวที่ ภาพข่าว / Topic ผู้ตั้งภาพข่าว [วันที่ภาพข่าว] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
1020 งานวันเด็กแห่งชาติ - เปิดป้ายสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL ณ โรงเรียนอนุบาลนางแลบ้านทุ่ง มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [24 ก.พ. 2562] 141 38 [24 ก.พ. 2562]
1019 เปิดป้ายอาคารเรียน "อนุรักษ์ศิลป์ อนุสรณ์ 60 ปี" โรงเรียนบ้านนางแลใน มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [24 ก.พ. 2562] 113 32 [24 ก.พ. 2562]
1018 ติดตาม การดำเนินการบ้านนักวิทย์ฯน้อย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [24 ก.พ. 2562] 91 2 [24 ก.พ. 2562]
1017 รับแล้ว! คู่มือจัดการสอบ O-NET มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [24 ก.พ. 2562] 49 3 [24 ก.พ. 2562]
1016 Kick off “แยกก่อนทิ้ง” มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [24 ก.พ. 2562] 59 3 [24 ก.พ. 2562]
1015 คารวะ-ขอพรปีใหม่ 2562 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [24 ก.พ. 2562] 64 11 [24 ก.พ. 2562]
1014 คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติประจำปี 2562 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [24 ก.พ. 2562] 85 8 [24 ก.พ. 2562]
1013 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [4 ม.ค. 2562] 121 21 [4 ม.ค. 2562]
1012 กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [3 ม.ค. 2562] 132 23 [4 ม.ค. 2562]
1011 พิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชนออกกำลังกาย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 ม.ค. 2562] 78 6 [2 ม.ค. 2562]
1010 "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 ม.ค. 2562] 85 15 [2 ม.ค. 2562]
1009 เปิดแข่งขันแล้ว กีฬานักเรียน“ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561” มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ธ.ค. 2561] 335 20 [20 ธ.ค. 2561]
1008 ๗ ผอ.สพท. คลัสเตอร์ ๑๖ รับการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลา ๑ ปี มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ธ.ค. 2561] 130 13 [20 ธ.ค. 2561]
1007 ประชุมเตรียมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [13 ธ.ค. 2561] 76 7 [13 ธ.ค. 2561]
1006 สพป.เชียงราย เขต ๑ รับนโยบาย “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 ธ.ค. 2561] 81 8 [8 ธ.ค. 2561]
1005 ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ นำคณะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [7 ธ.ค. 2561] 78 7 [7 ธ.ค. 2561]
1004 คณะ Living Seva & Friends บริจาคสิ่งของให้โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 (โรงเรียนกกน้อยวิทยา) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [3 ธ.ค. 2561] 89 17 [3 ธ.ค. 2561]
1002 คณะ Living Seva & Friends บริจาคสิ่งของให้โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 (โรงเรียนผาลั้ง) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [3 ธ.ค. 2561] 203 17 [3 ธ.ค. 2561]
0999 หน่วยสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [30 พ.ย. 2561] 101 9 [30 พ.ย. 2561]
0998 การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [27 พ.ย. 2561] 125 8 [27 พ.ย. 2561]
0997 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงราย คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขัน “สพฐ.เกมส์” แล้ว มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [27 พ.ย. 2561] 153 9 [27 พ.ย. 2561]
0995 เชียงรายได้ตัวแทนนักเตะทีมฟุตบอล ในมหกรรมกีฬา "สพฐ.เกมส์" แล้ว มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [21 พ.ย. 2561] 89 15 [21 พ.ย. 2561]
0993 ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เดินหน้านำนโยบายลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 พ.ย. 2561] 91 18 [20 พ.ย. 2561]
0992 ประชุมชี้แจงระบบการบริหารจัดการสอบ NT Access มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 พ.ย. 2561] 101 12 [16 พ.ย. 2561]
0990 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.เชียงราย เขต ๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [14 พ.ย. 2561] 78 6 [14 พ.ย. 2561]
0989 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [13 พ.ย. 2561] 69 3 [13 พ.ย. 2561]
0988 " PLC เตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศฯ" มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [13 พ.ย. 2561] 73 8 [13 พ.ย. 2561]
0987 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [13 พ.ย. 2561] 72 3 [13 พ.ย. 2561]
0986 คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [13 พ.ย. 2561] 86 7 [13 พ.ย. 2561]
0985 รับมอบทุนอาหารกลางวัน โดยทางสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [13 พ.ย. 2561] 86 8 [13 พ.ย. 2561]
= ภาพข่าวใหม่ = ภาพข่าวที่ยังไม่มีคนตอบ = ภาพข่าวที่ถูกตอบแล้ว = ภาพข่าวสุดฮอต
กำลังแสดงหน้าที่ 1/32 หน้าถัดไป=2
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>