จำนวนผู้ใช้งาน 34 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1786353 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1700 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ24 กุมภาพันธ์ 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขัน "สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี"11 มกราคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 ครั้งประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย5 มกราคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
31 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์5 มกราคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey28 ธันวาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
55 ครั้งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 256620 ธันวาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
127 ครั้งการสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 25667 ธันวาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
14 ครั้งขอเชิญชวนสั่งจองเสื้อศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 จังหวัดน่าน22 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์
74 ครั้งL’ETAPE PHITSANULOK BY TOUR DE FRANCE 2022 - 202415 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์
127 ครั้งกระเช้า/กิ๊ฟเซ็ท ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อประชาสัมพันธ์เป็นของขวัญ ของฝากในเทศกาลปีให15 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกวดแนวคิดและผลงานคลิปสั้น15 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์
76 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาเครือ12 กันยายน 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 ครั้งการจำหน่ายเสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิษณุโลก31 สิงหาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
35 ครั้งการจัดงาน"โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิ23 สิงหาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator season 58 สิงหาคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
33 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์แสงสุดท้ายแดนสยาม4 สิงหาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
23 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์แสงสุดท้ายแดนสยาม2 สิงหาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256627 กรกฎาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
16 ครั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย12 กรกฎาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
ครั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "โครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี" ครั้งที่ 508 กรกฎาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
52 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แ6 มิถุนายน 2565งานประชาสัมพันธ์
27 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมส่งคลิปประกวด หัวข้อ “บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา”29 เมษายน 2565งานประชาสัมพันธ์
58 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล29 เมษายน 2565งานประชาสัมพันธ์
ครั้งขอประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 25655 เมษายน 2565งานประชาสัมพันธ์
17 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 25659 มีนาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
15 ครั้งขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์4 มีนาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
41 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง3 มีนาคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรผู้อำนวยการฯ1 มีนาคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
51 ครั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Digital Leader Camp รุ่นที่ 128 กุมภาพันธ์ 2565งานประชาสัมพันธ์
63 ครั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ฯ กรมศิลปากร24 กุมภาพันธ์ 2565งานประชาสัมพันธ์
20 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
24 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
64 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมหทาร22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
15 ครั้งประชาสัมพันธ์งาน OPEN HOUSE CISTU LP ONLINE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
52 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ รอบที่ 222 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
22 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
57 ครั้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานครูกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
66 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ "คิดแจ่ม สุขใจ วัยรุ่นหมุนโลก"22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
55 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำ9 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 ครั้งประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 256524 มกราคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
46 ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม "Thailand Online Leaders Conference" 18 มกราคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีล้านนาแห่งประเทศไทย12 มกราคม 2565งานประชาสัมพันธ์
54 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ12 มกราคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้ตมามาตรฐานการเรียนรู้ "เพชรท่าเหนือ" ชิงถ้วยพระร27 ธันวาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
123 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ "หนูน้อยยูทูปเปอร์" นำเสนอจากผักผลไม้"27 ธันวาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 ครั้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมสุขภาพช่องปาก27 ธันวาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 ครั้งการสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 25653 ธันวาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
20 ครั้ง เชิญชวนร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความ และภาพถ่ายฯ2 ธันวาคม 2564งานประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

กลุ่มนำร่อง ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ถนนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 sec39pl@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36