จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 998299 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1645 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมบนกำแพง1 กันยายน 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 624 สิงหาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีประเทศญี่ปุ่น23 สิงหาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม Space Youth Challenge 2021 17 สิงหาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์17 สิงหาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Samsung Innovation Campus-Coding Camp 29 กรกฎาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต"29 กรกฎาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 1521 กรกฎาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ INNOvation บ้า กล้า คิด ของประเทศญี่ปุ่น19 กรกฎาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256419 กรกฎาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล9 กรกฎาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเพลงรักชาติ ประจำปี 25649 กรกฎาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดศิลปะเด็กระหว่างประเทศ ครั้งที่ 4 9 กรกฎาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งการแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ ประจำปี 25649 กรกฎาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนในโรงงาน7 กรกฎาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดียประจำปีการศึกษา 2564-25657 เมษายน 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 (Online)29 มีนาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย29 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา24 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจโครงการเด็กดีมีที่เรียน24 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
13 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม24 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งการประกวดคลิปนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ 23 มีนาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้ง การประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต”23 มีนาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
13 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์19 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการ E-CULTURAL EXCHANGE19 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรระยะสั้นโครงการสะเต็มศึกษ17 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครวิทยากรแกนนำโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ17 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้ง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 256415 มีนาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ8 มีนาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งการรับสมัครร่วมอบรมการเขียนโปรแกรมในโครงการ Samsung Innovation Campus2 มีนาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
13 ครั้งประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการประกวดออกแบบตกแต่งรถขยะ กทม.2 มีนาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
17 ครั้ง การประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ11 กุมภาพันธ์ 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ11 กุมภาพันธ์ 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 7011 กุมภาพันธ์ 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 ครั้งประชาสัมพันธ์สื่อวิดีทัศน์ "ขับเคลื่อนสังคมไทยไร้อุบัติเหตุ"3 กุมภาพันธ์ 2564งานประชาสัมพันธ์
17 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์2 กุมภาพันธ์ 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป25 มกราคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ประจำปี 256422 มกราคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น22 มกราคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี20 มกราคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์20 มกราคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นศิษย์พระดาบส ประจำปีการศึกษา 256414 มกราคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง4 มกราคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง(A.T.C.)24 ธันวาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ. 14 ธันวาคม 2563งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ระดับภาคเหนือ14 ธันวาคม 2563งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์ “ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประจำปี 2564”14 ธันวาคม 2563งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์ มหกรรมกีฬาไทยการต้อสู้ไทย2 ธันวาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15 ครั้งประชาสัมพันธ์ มหกรรมกีฬาไทยการต้อสู้ไทย2 ธันวาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์ มหกรรมกีฬาไทยการต้อสู้ไทย2 ธันวาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/33 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

กลุ่มนำร่อง ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ถนนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 sec39pl@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36