จำนวนผู้ใช้งาน 182 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2599161 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1721 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
36 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมสันติภาพ โรตารีส่งเสริมสันติสุขในชุมชน22 กุมภาพันธ์ 2567กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งการจัดส่งคลิปวิดีโอ เพื่อออกอากาศในรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.”19 กุมภาพันธ์ 2567งานประชาสัมพันธ์
16 ครั้งขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 25677 กุมภาพันธ์ 2567งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุ15 มกราคม 2567กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อจัดการเรียนรู้และการสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต8 ธันวาคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
41 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อจัดการเรียนรู้และการสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต8 ธันวาคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
68 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อจัดการเรียนรู้และการสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต8 ธันวาคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 ครั้งการสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 256730 พฤศจิกายน 2566งานประชาสัมพันธ์
ครั้งขอประชาสัมพันธ์งาน 102 ปี ราตรี ศรีพิบูล8 พฤศจิกายน 2566งานประชาสัมพันธ์
30 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแข่งขันศิลปกรรมเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "ความหวังแห่งอนาคต"29 กันยายน 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 ครั้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันเครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง21 กันยายน 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
37 ครั้งขอความอนุเคราะห์สนับสนุนผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา”18 กันยายน 2566งานประชาสัมพันธ์
32 ครั้งประชาสัมพันธ์การสั่งจองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 256712 กันยายน 2566งานประชาสัมพันธ์
26 ครั้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256718 สิงหาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
27 ครั้งขอความร่วมมือสั่งจองเสื้อเพื่อสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 11 สิงหาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
29 ครั้งการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 256621 กรกฎาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
13 ครั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาฯ5 กรกฎาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
50 ครั้ง5 พฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ที่มีระดับความผิดร้ายแรงมาก29 มิถุนายน 2566งานประชาสัมพันธ์
15 ครั้งขอเชิญร่วมการประกวด "พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน"31 พฤษภาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
34 ครั้งประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลบีซีจี27 เมษายน 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
37 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนครู/นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์25 เมษายน 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
42 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ24 กุมภาพันธ์ 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
81 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขัน "สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี"11 มกราคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
60 ครั้งประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย5 มกราคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์5 มกราคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
104 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey28 ธันวาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
72 ครั้งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 256620 ธันวาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
123 ครั้งการสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 25667 ธันวาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
56 ครั้งขอเชิญชวนสั่งจองเสื้อศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 จังหวัดน่าน22 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์
37 ครั้งL’ETAPE PHITSANULOK BY TOUR DE FRANCE 2022 - 202415 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์
127 ครั้งกระเช้า/กิ๊ฟเซ็ท ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อประชาสัมพันธ์เป็นของขวัญ ของฝากในเทศกาลปีให15 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์
48 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกวดแนวคิดและผลงานคลิปสั้น15 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์
127 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาเครือ12 กันยายน 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
43 ครั้งการจำหน่ายเสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิษณุโลก31 สิงหาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
36 ครั้งการจัดงาน"โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิ23 สิงหาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
97 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator season 58 สิงหาคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
93 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์แสงสุดท้ายแดนสยาม4 สิงหาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
33 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์แสงสุดท้ายแดนสยาม2 สิงหาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
33 ครั้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256627 กรกฎาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
37 ครั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย12 กรกฎาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
23 ครั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "โครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี" ครั้งที่ 508 กรกฎาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
127 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แ6 มิถุนายน 2565งานประชาสัมพันธ์
44 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมส่งคลิปประกวด หัวข้อ “บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา”29 เมษายน 2565งานประชาสัมพันธ์
46 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล29 เมษายน 2565งานประชาสัมพันธ์
86 ครั้งขอประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 25655 เมษายน 2565งานประชาสัมพันธ์
38 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 25659 มีนาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
38 ครั้งขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์4 มีนาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง3 มีนาคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรผู้อำนวยการฯ1 มีนาคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
32 ครั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Digital Leader Camp รุ่นที่ 128 กุมภาพันธ์ 2565งานประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/35 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

กลุ่มนำร่อง ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ถนนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 sec39pl@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36