จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1136558 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1685 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์แสงสุดท้ายแดนสยาม4 สิงหาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์แสงสุดท้ายแดนสยาม2 สิงหาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256627 กรกฎาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
ครั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย12 กรกฎาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
ครั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "โครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี" ครั้งที่ 508 กรกฎาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
46 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แ6 มิถุนายน 2565งานประชาสัมพันธ์
10 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมส่งคลิปประกวด หัวข้อ “บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา”29 เมษายน 2565งานประชาสัมพันธ์
47 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล29 เมษายน 2565งานประชาสัมพันธ์
ครั้งขอประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 25655 เมษายน 2565งานประชาสัมพันธ์
24 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 25659 มีนาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
32 ครั้งขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์4 มีนาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
45 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง3 มีนาคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรผู้อำนวยการฯ1 มีนาคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
46 ครั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Digital Leader Camp รุ่นที่ 128 กุมภาพันธ์ 2565งานประชาสัมพันธ์
12 ครั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ฯ กรมศิลปากร24 กุมภาพันธ์ 2565งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
47 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
47 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
10 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมหทาร22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
22 ครั้งประชาสัมพันธ์งาน OPEN HOUSE CISTU LP ONLINE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
20 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ รอบที่ 222 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
48 ครั้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานครูกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
48 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ "คิดแจ่ม สุขใจ วัยรุ่นหมุนโลก"22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำ9 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 256524 มกราคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
49 ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม "Thailand Online Leaders Conference" 18 มกราคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีล้านนาแห่งประเทศไทย12 มกราคม 2565งานประชาสัมพันธ์
17 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ12 มกราคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้ตมามาตรฐานการเรียนรู้ "เพชรท่าเหนือ" ชิงถ้วยพระร27 ธันวาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
18 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ "หนูน้อยยูทูปเปอร์" นำเสนอจากผักผลไม้"27 ธันวาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 ครั้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมสุขภาพช่องปาก27 ธันวาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 ครั้งการสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 25653 ธันวาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
13 ครั้ง เชิญชวนร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความ และภาพถ่ายฯ2 ธันวาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
16 ครั้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมชมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 256529 พฤศจิกายน 2564งานประชาสัมพันธ์
48 ครั้งประชาสัมพันธ์กระเช้า กิ๊ฟเซ็ทผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเป็นของขวัญของฝากในช่วงปีใหม่29 พฤศจิกายน 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย8 พฤศจิกายน 2564งานประชาสัมพันธ์
20 ครั้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทดแทนการพนันสำหรับนักเรียนมัธยม27 กันยายน 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามความคิดเห็น พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี27 กันยายน 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
48 ครั้งขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมบนกำแพง1 กันยายน 2564งานประชาสัมพันธ์
22 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 624 สิงหาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีประเทศญี่ปุ่น23 สิงหาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15 ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม Space Youth Challenge 2021 17 สิงหาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์17 สิงหาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
13 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Samsung Innovation Campus-Coding Camp 29 กรกฎาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต"29 กรกฎาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 1521 กรกฎาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
30 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ INNOvation บ้า กล้า คิด ของประเทศญี่ปุ่น19 กรกฎาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
47 ครั้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256419 กรกฎาคม 2564งานประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

กลุ่มนำร่อง ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ถนนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 sec39pl@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36