จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1044397 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1659 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 256524 มกราคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม "Thailand Online Leaders Conference" 18 มกราคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีล้านนาแห่งประเทศไทย12 มกราคม 2565งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ12 มกราคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้ตมามาตรฐานการเรียนรู้ "เพชรท่าเหนือ" ชิงถ้วยพระร27 ธันวาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ "หนูน้อยยูทูปเปอร์" นำเสนอจากผักผลไม้"27 ธันวาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมสุขภาพช่องปาก27 ธันวาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 ครั้งการสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 25653 ธันวาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้ง เชิญชวนร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความ และภาพถ่ายฯ2 ธันวาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
10 ครั้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมชมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 256529 พฤศจิกายน 2564งานประชาสัมพันธ์
10 ครั้งประชาสัมพันธ์กระเช้า กิ๊ฟเซ็ทผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเป็นของขวัญของฝากในช่วงปีใหม่29 พฤศจิกายน 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย8 พฤศจิกายน 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทดแทนการพนันสำหรับนักเรียนมัธยม27 กันยายน 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามความคิดเห็น พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี27 กันยายน 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมบนกำแพง1 กันยายน 2564งานประชาสัมพันธ์
11 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 624 สิงหาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีประเทศญี่ปุ่น23 สิงหาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม Space Youth Challenge 2021 17 สิงหาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์17 สิงหาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Samsung Innovation Campus-Coding Camp 29 กรกฎาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต"29 กรกฎาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 1521 กรกฎาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
20 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ INNOvation บ้า กล้า คิด ของประเทศญี่ปุ่น19 กรกฎาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
10 ครั้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256419 กรกฎาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล9 กรกฎาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเพลงรักชาติ ประจำปี 25649 กรกฎาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดศิลปะเด็กระหว่างประเทศ ครั้งที่ 4 9 กรกฎาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งการแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ ประจำปี 25649 กรกฎาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนในโรงงาน7 กรกฎาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดียประจำปีการศึกษา 2564-25657 เมษายน 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 (Online)29 มีนาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย29 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา24 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
11 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจโครงการเด็กดีมีที่เรียน24 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม24 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งการประกวดคลิปนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ 23 มีนาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้ง การประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต”23 มีนาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์19 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการ E-CULTURAL EXCHANGE19 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรระยะสั้นโครงการสะเต็มศึกษ17 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครวิทยากรแกนนำโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ17 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้ง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 256415 มีนาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
10 ครั้งประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ8 มีนาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งการรับสมัครร่วมอบรมการเขียนโปรแกรมในโครงการ Samsung Innovation Campus2 มีนาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
10 ครั้งประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการประกวดออกแบบตกแต่งรถขยะ กทม.2 มีนาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
17 ครั้ง การประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ11 กุมภาพันธ์ 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ11 กุมภาพันธ์ 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 7011 กุมภาพันธ์ 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 ครั้งประชาสัมพันธ์สื่อวิดีทัศน์ "ขับเคลื่อนสังคมไทยไร้อุบัติเหตุ"3 กุมภาพันธ์ 2564งานประชาสัมพันธ์
13 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์2 กุมภาพันธ์ 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

กลุ่มนำร่อง ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ถนนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 sec39pl@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36