จำนวนผู้ใช้งาน 26 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1514042 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1693 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งขอเชิญชวนสั่งจองเสื้อศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 จังหวัดน่าน22 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์
ครั้งL’ETAPE PHITSANULOK BY TOUR DE FRANCE 2022 - 202415 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์
ครั้งกระเช้า/กิ๊ฟเซ็ท ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อประชาสัมพันธ์เป็นของขวัญ ของฝากในเทศกาลปีให15 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกวดแนวคิดและผลงานคลิปสั้น15 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาเครือ12 กันยายน 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งการจำหน่ายเสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิษณุโลก31 สิงหาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
14 ครั้งการจัดงาน"โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิ23 สิงหาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator season 58 สิงหาคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์แสงสุดท้ายแดนสยาม4 สิงหาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
10 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์แสงสุดท้ายแดนสยาม2 สิงหาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256627 กรกฎาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
14 ครั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย12 กรกฎาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
10 ครั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "โครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี" ครั้งที่ 508 กรกฎาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
59 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แ6 มิถุนายน 2565งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมส่งคลิปประกวด หัวข้อ “บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา”29 เมษายน 2565งานประชาสัมพันธ์
19 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล29 เมษายน 2565งานประชาสัมพันธ์
20 ครั้งขอประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 25655 เมษายน 2565งานประชาสัมพันธ์
32 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 25659 มีนาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
50 ครั้งขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์4 มีนาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
54 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง3 มีนาคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรผู้อำนวยการฯ1 มีนาคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Digital Leader Camp รุ่นที่ 128 กุมภาพันธ์ 2565งานประชาสัมพันธ์
21 ครั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ฯ กรมศิลปากร24 กุมภาพันธ์ 2565งานประชาสัมพันธ์
52 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
58 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
52 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมหทาร22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
29 ครั้งประชาสัมพันธ์งาน OPEN HOUSE CISTU LP ONLINE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
50 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ รอบที่ 222 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
24 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
26 ครั้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานครูกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
53 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ "คิดแจ่ม สุขใจ วัยรุ่นหมุนโลก"22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
53 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำ9 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27 ครั้งประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 256524 มกราคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
55 ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม "Thailand Online Leaders Conference" 18 มกราคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีล้านนาแห่งประเทศไทย12 มกราคม 2565งานประชาสัมพันธ์
55 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ12 มกราคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
47 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้ตมามาตรฐานการเรียนรู้ "เพชรท่าเหนือ" ชิงถ้วยพระร27 ธันวาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
18 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ "หนูน้อยยูทูปเปอร์" นำเสนอจากผักผลไม้"27 ธันวาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมสุขภาพช่องปาก27 ธันวาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
40 ครั้งการสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 25653 ธันวาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
48 ครั้ง เชิญชวนร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความ และภาพถ่ายฯ2 ธันวาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
31 ครั้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมชมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 256529 พฤศจิกายน 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์กระเช้า กิ๊ฟเซ็ทผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเป็นของขวัญของฝากในช่วงปีใหม่29 พฤศจิกายน 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย8 พฤศจิกายน 2564งานประชาสัมพันธ์
15 ครั้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทดแทนการพนันสำหรับนักเรียนมัธยม27 กันยายน 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
49 ครั้งประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามความคิดเห็น พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี27 กันยายน 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 ครั้งขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมบนกำแพง1 กันยายน 2564งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 624 สิงหาคม 2564งานประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

กลุ่มนำร่อง ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ถนนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 sec39pl@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36