จำนวนผู้ใช้งาน 266 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 5434269 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1727 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งการประกวดคลิปวิดีโอสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร สพฐ.21 มิถุนายน 2567งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก Line Official Account (LINE OA)19 มิถุนายน 2567งานประชาสัมพันธ์
16 ครั้งการจำหน่ายเหรียญที่ระลึก ครุฑมิ่งมงคล กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 256712 มิถุนายน 2567งานประชาสัมพันธ์
18 ครั้งขอเชิญสั่งจองวัตถุมงคล รุ่น "พลังพระชินเรศวร์"14 พฤษภาคม 2567งานประชาสัมพันธ์
18 ครั้งโครงการการสร้างสรรค์บทเพลง เล่าเรื่องเมืองพิษณุโลกและเมืองอุตรดิตถ์14 พฤษภาคม 2567งานประชาสัมพันธ์
44 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการค่ายวิจิตรศิลป์7 มีนาคม 2567กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
97 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมสันติภาพ โรตารีส่งเสริมสันติสุขในชุมชน22 กุมภาพันธ์ 2567กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 ครั้งการจัดส่งคลิปวิดีโอ เพื่อออกอากาศในรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.”19 กุมภาพันธ์ 2567งานประชาสัมพันธ์
30 ครั้งขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 25677 กุมภาพันธ์ 2567งานประชาสัมพันธ์
21 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุ15 มกราคม 2567กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
44 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อจัดการเรียนรู้และการสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต8 ธันวาคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
38 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อจัดการเรียนรู้และการสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต8 ธันวาคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
55 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อจัดการเรียนรู้และการสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต8 ธันวาคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
73 ครั้งการสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 256730 พฤศจิกายน 2566งานประชาสัมพันธ์
44 ครั้งขอประชาสัมพันธ์งาน 102 ปี ราตรี ศรีพิบูล8 พฤศจิกายน 2566งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแข่งขันศิลปกรรมเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "ความหวังแห่งอนาคต"29 กันยายน 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
37 ครั้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันเครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง21 กันยายน 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 ครั้งขอความอนุเคราะห์สนับสนุนผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา”18 กันยายน 2566งานประชาสัมพันธ์
72 ครั้งประชาสัมพันธ์การสั่งจองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 256712 กันยายน 2566งานประชาสัมพันธ์
56 ครั้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256718 สิงหาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
55 ครั้งขอความร่วมมือสั่งจองเสื้อเพื่อสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 11 สิงหาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
13 ครั้งการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 256621 กรกฎาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
16 ครั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาฯ5 กรกฎาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
54 ครั้ง5 พฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ที่มีระดับความผิดร้ายแรงมาก29 มิถุนายน 2566งานประชาสัมพันธ์
33 ครั้งขอเชิญร่วมการประกวด "พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน"31 พฤษภาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลบีซีจี27 เมษายน 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
76 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนครู/นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์25 เมษายน 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
53 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ24 กุมภาพันธ์ 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
76 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขัน "สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี"11 มกราคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
93 ครั้งประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย5 มกราคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
94 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์5 มกราคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey28 ธันวาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
79 ครั้งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 256620 ธันวาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
127 ครั้งการสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 25667 ธันวาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
17 ครั้งขอเชิญชวนสั่งจองเสื้อศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 จังหวัดน่าน22 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์
43 ครั้งL’ETAPE PHITSANULOK BY TOUR DE FRANCE 2022 - 202415 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์
127 ครั้งกระเช้า/กิ๊ฟเซ็ท ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อประชาสัมพันธ์เป็นของขวัญ ของฝากในเทศกาลปีให15 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์
29 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกวดแนวคิดและผลงานคลิปสั้น15 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์
127 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาเครือ12 กันยายน 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
40 ครั้งการจำหน่ายเสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิษณุโลก31 สิงหาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
108 ครั้งการจัดงาน"โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิ23 สิงหาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
108 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator season 58 สิงหาคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
124 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์แสงสุดท้ายแดนสยาม4 สิงหาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
40 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์แสงสุดท้ายแดนสยาม2 สิงหาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
19 ครั้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256627 กรกฎาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
80 ครั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย12 กรกฎาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
ครั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "โครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี" ครั้งที่ 508 กรกฎาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แ6 มิถุนายน 2565งานประชาสัมพันธ์
47 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมส่งคลิปประกวด หัวข้อ “บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา”29 เมษายน 2565งานประชาสัมพันธ์
33 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล29 เมษายน 2565งานประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/35 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

กลุ่มนำร่อง ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ถนนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 sec39pl@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36