จำนวนผู้ใช้งาน 42 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2011650 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1711 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันเครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง21 กันยายน 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งขอความอนุเคราะห์สนับสนุนผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา”18 กันยายน 2566งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การสั่งจองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 256712 กันยายน 2566งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256718 สิงหาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
ครั้งขอความร่วมมือสั่งจองเสื้อเพื่อสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 11 สิงหาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
ครั้งการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 256621 กรกฎาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
ครั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาฯ5 กรกฎาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
ครั้ง5 พฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ที่มีระดับความผิดร้ายแรงมาก29 มิถุนายน 2566งานประชาสัมพันธ์
ครั้งขอเชิญร่วมการประกวด "พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน"31 พฤษภาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลบีซีจี27 เมษายน 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนครู/นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์25 เมษายน 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ24 กุมภาพันธ์ 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขัน "สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี"11 มกราคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 ครั้งประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย5 มกราคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
23 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์5 มกราคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
86 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey28 ธันวาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
40 ครั้งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 256620 ธันวาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
100 ครั้งการสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 25667 ธันวาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
27 ครั้งขอเชิญชวนสั่งจองเสื้อศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 จังหวัดน่าน22 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์
ครั้งL’ETAPE PHITSANULOK BY TOUR DE FRANCE 2022 - 202415 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์
127 ครั้งกระเช้า/กิ๊ฟเซ็ท ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อประชาสัมพันธ์เป็นของขวัญ ของฝากในเทศกาลปีให15 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์
71 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกวดแนวคิดและผลงานคลิปสั้น15 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์
127 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาเครือ12 กันยายน 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 ครั้งการจำหน่ายเสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิษณุโลก31 สิงหาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
ครั้งการจัดงาน"โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิ23 สิงหาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
49 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator season 58 สิงหาคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
60 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์แสงสุดท้ายแดนสยาม4 สิงหาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
14 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์แสงสุดท้ายแดนสยาม2 สิงหาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256627 กรกฎาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
21 ครั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย12 กรกฎาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
12 ครั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "โครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี" ครั้งที่ 508 กรกฎาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
127 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แ6 มิถุนายน 2565งานประชาสัมพันธ์
15 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมส่งคลิปประกวด หัวข้อ “บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา”29 เมษายน 2565งานประชาสัมพันธ์
19 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล29 เมษายน 2565งานประชาสัมพันธ์
52 ครั้งขอประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 25655 เมษายน 2565งานประชาสัมพันธ์
20 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 25659 มีนาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
20 ครั้งขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์4 มีนาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
110 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง3 มีนาคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรผู้อำนวยการฯ1 มีนาคม 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Digital Leader Camp รุ่นที่ 128 กุมภาพันธ์ 2565งานประชาสัมพันธ์
12 ครั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ฯ กรมศิลปากร24 กุมภาพันธ์ 2565งานประชาสัมพันธ์
26 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
17 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมหทาร22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
49 ครั้งประชาสัมพันธ์งาน OPEN HOUSE CISTU LP ONLINE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
59 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ รอบที่ 222 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
10 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
53 ครั้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานครูกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
52 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่22 กุมภาพันธ์ 2565กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/35 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

กลุ่มนำร่อง ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ถนนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 sec39pl@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36