ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1606 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1606ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(0)20 มกราคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1605ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์(0)20 มกราคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1604ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นศิษย์พระดาบส ประจำปีการศึกษา 2564(6)14 มกราคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1603ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง(16)4 มกราคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1602ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง(A.T.C.)(30)24 ธันวาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1601ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ. (15)14 ธันวาคม 2563งานประชาสัมพันธ์
1600ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ระดับภาคเหนือ(6)14 ธันวาคม 2563งานประชาสัมพันธ์
1599ประชาสัมพันธ์ “ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประจำปี 2564”(13)14 ธันวาคม 2563งานประชาสัมพันธ์
1598ประชาสัมพันธ์ มหกรรมกีฬาไทยการต้อสู้ไทย(11)2 ธันวาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1597ประชาสัมพันธ์ มหกรรมกีฬาไทยการต้อสู้ไทย(7)2 ธันวาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1596ประชาสัมพันธ์ มหกรรมกีฬาไทยการต้อสู้ไทย(10)2 ธันวาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1595ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดดนตรีไทยฯ(12)27 พฤศจิกายน 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1594ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อสถาบันการบินพลเรือน(15)23 พฤศจิกายน 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1593ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร(โรงเรียนนายเรือ)(14)23 พฤศจิกายน 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1592ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตร "การบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและการตรวจสอบภายใน(16)23 พฤศจิกายน 2563งานประชาสัมพันธ์
1591การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564(6)18 พฤศจิกายน 2563งานประชาสัมพันธ์
1590การเลือกตั้งสมาชิก สจ.พลและนายก.อบจ.พล(7)17 พฤศจิกายน 2563งานประชาสัมพันธ์
1589ประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น (8)17 พฤศจิกายน 2563งานประชาสัมพันธ์
1588ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการการประกวด "ร้อง เล่น เต้น ฯ(9)6 พฤศจิกายน 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1587ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(10)6 พฤศจิกายน 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1586ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร่วมกิจกรรมค่าย Samsung Innovation Campus-Coding Camp(13)3 พฤศจิกายน 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1585ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคดนดลยีแห่งชาติ(10)3 พฤศจิกายน 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา