ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1630 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1630ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดียประจำปีการศึกษา 2564-2565(3)7 เมษายน 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1629ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 (Online)(3)29 มีนาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
1628ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย(5)29 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1627ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(9)24 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1626ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจโครงการเด็กดีมีที่เรียน(6)24 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1625ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม(5)24 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1624การประกวดคลิปนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ (5)23 มีนาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
1623 การประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต”(4)23 มีนาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
1622ประชาสัมพันธ์การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์(5)19 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1621ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการ E-CULTURAL EXCHANGE(4)19 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1620ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรระยะสั้นโครงการสะเต็มศึกษ(11)17 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1619ประชาสัมพันธ์การรับสมัครวิทยากรแกนนำโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ(5)17 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1618 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564(6)15 มีนาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
1617ประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ(4)8 มีนาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
1616การรับสมัครร่วมอบรมการเขียนโปรแกรมในโครงการ Samsung Innovation Campus(15)2 มีนาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
1615ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการประกวดออกแบบตกแต่งรถขยะ กทม.(11)2 มีนาคม 2564งานประชาสัมพันธ์
1614 การประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ(11)11 กุมภาพันธ์ 2564งานประชาสัมพันธ์
1613ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ(13)11 กุมภาพันธ์ 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1612ประชาสัมพันธ์การประกวดเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70(19)11 กุมภาพันธ์ 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1611ประชาสัมพันธ์สื่อวิดีทัศน์ "ขับเคลื่อนสังคมไทยไร้อุบัติเหตุ"(7)3 กุมภาพันธ์ 2564งานประชาสัมพันธ์
1610ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์(12)2 กุมภาพันธ์ 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1609ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป(7)25 มกราคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา