ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1721 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1721ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมสันติภาพ โรตารีส่งเสริมสันติสุขในชุมชน(35)22 กุมภาพันธ์ 2567กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1720การจัดส่งคลิปวิดีโอ เพื่อออกอากาศในรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.”(2)19 กุมภาพันธ์ 2567งานประชาสัมพันธ์
1719ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567(16)7 กุมภาพันธ์ 2567งานประชาสัมพันธ์
1718ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุ(2)15 มกราคม 2567กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1717ประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อจัดการเรียนรู้และการสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต(5)8 ธันวาคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1716ประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อจัดการเรียนรู้และการสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต(41)8 ธันวาคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1715ประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อจัดการเรียนรู้และการสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต(68)8 ธันวาคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1714การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567(14)30 พฤศจิกายน 2566งานประชาสัมพันธ์
1713ขอประชาสัมพันธ์งาน 102 ปี ราตรี ศรีพิบูล(8)8 พฤศจิกายน 2566งานประชาสัมพันธ์
1712ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแข่งขันศิลปกรรมเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "ความหวังแห่งอนาคต"(30)29 กันยายน 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1711ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง(26)21 กันยายน 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1710ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา”(37)18 กันยายน 2566งานประชาสัมพันธ์
1709ประชาสัมพันธ์การสั่งจองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567(32)12 กันยายน 2566งานประชาสัมพันธ์
1708ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567(26)18 สิงหาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
1707ขอความร่วมมือสั่งจองเสื้อเพื่อสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (27)11 สิงหาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
1706การประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566(29)21 กรกฎาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
1705การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาฯ(13)5 กรกฎาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
17045 พฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ที่มีระดับความผิดร้ายแรงมาก(50)29 มิถุนายน 2566งานประชาสัมพันธ์
1703ขอเชิญร่วมการประกวด "พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน"(15)31 พฤษภาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
1702ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลบีซีจี(34)27 เมษายน 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1701ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครู/นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์(37)25 เมษายน 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1700ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ(42)24 กุมภาพันธ์ 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา