ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1571 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1571ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย(1)4 สิงหาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1570ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ NuPHETS The Heroes 3D Animation ป้องกันโรคโควิด 19(0)31 กรกฎาคม 2563งานประชาสัมพันธ์
1569ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด ทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานฯ(1)31 กรกฎาคม 2563งานประชาสัมพันธ์
1568ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(0)31 กรกฎาคม 2563งานประชาสัมพันธ์
1567โครงการ HORSE Young Writer Awards 2020 ในหัวข้อ “รู้รักษ์...รู้สะสม”(3)31 กรกฎาคม 2563งานประชาสัมพันธ์
1566โครงการส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญูให้แก่เยาวชน เนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติ ปี 2563(5)31 กรกฎาคม 2563งานประชาสัมพันธ์
1565ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคลิปสั้น ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท(9)31 กรกฎาคม 2563งานประชาสัมพันธ์
1564ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” (4)29 กรกฎาคม 2563งานประชาสัมพันธ์
1563ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร(2)21 กรกฎาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1562ขอเชิญประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563(8)21 กรกฎาคม 2563งานประชาสัมพันธ์
1561ประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก(1)21 กรกฎาคม 2563งานประชาสัมพันธ์
1560ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนโครงการ "108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม"(9)16 กรกฎาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1559ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน(3)16 กรกฎาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1558ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ(4)15 กรกฎาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1557ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการคุณธรรม การสอบธรรมศึกษา(3)2 กรกฎาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1556ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563(8)8 มิถุนายน 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1555ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน(10)2 มิถุนายน 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1554ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย(12)23 มีนาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1553ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563(11)11 มีนาคม 2563งานประชาสัมพันธ์
1552ขอยกเลิกการเข้าร่วมชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (8)11 มีนาคม 2563งานประชาสัมพันธ์
1551ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์(21)5 มีนาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1550ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามฯ(47)4 มีนาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา