ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1711 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1711ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง(0)21 กันยายน 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1710ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา”(1)18 กันยายน 2566งานประชาสัมพันธ์
1709ประชาสัมพันธ์การสั่งจองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567(2)12 กันยายน 2566งานประชาสัมพันธ์
1708ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567(7)18 สิงหาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
1707ขอความร่วมมือสั่งจองเสื้อเพื่อสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (1)11 สิงหาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
1706การประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566(5)21 กรกฎาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
1705การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาฯ(2)5 กรกฎาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
17045 พฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ที่มีระดับความผิดร้ายแรงมาก(4)29 มิถุนายน 2566งานประชาสัมพันธ์
1703ขอเชิญร่วมการประกวด "พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน"(7)31 พฤษภาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
1702ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลบีซีจี(2)27 เมษายน 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1701ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครู/นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์(5)25 เมษายน 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1700ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ(8)24 กุมภาพันธ์ 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1699ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขัน "สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี"(24)11 มกราคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1698ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(24)5 มกราคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1697ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์(23)5 มกราคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1696ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey(86)28 ธันวาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
1695ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566(40)20 ธันวาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
1694การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566(100)7 ธันวาคม 2565งานประชาสัมพันธ์
1693ขอเชิญชวนสั่งจองเสื้อศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 จังหวัดน่าน(27)22 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์
1692L’ETAPE PHITSANULOK BY TOUR DE FRANCE 2022 - 2024(9)15 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์
1691กระเช้า/กิ๊ฟเซ็ท ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อประชาสัมพันธ์เป็นของขวัญ ของฝากในเทศกาลปีให(127)15 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์
1690ประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกวดแนวคิดและผลงานคลิปสั้น(75)15 พฤศจิกายน 2565งานประชาสัมพันธ์