ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1555 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1555ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน(0)2 มิถุนายน 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1554ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย(10)23 มีนาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1553ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563(2)11 มีนาคม 2563งานประชาสัมพันธ์
1552ขอยกเลิกการเข้าร่วมชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (6)11 มีนาคม 2563งานประชาสัมพันธ์
1551ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์(19)5 มีนาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1550ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามฯ(38)4 มีนาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1549ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านกีฬา(17)28 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1548ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563(3)26 กุมภาพันธ์ 2563งานประชาสัมพันธ์
1547ขอเชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (1)26 กุมภาพันธ์ 2563งานประชาสัมพันธ์
1546ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Flim) (5)26 กุมภาพันธ์ 2563งานประชาสัมพันธ์
1545ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563(8)25 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1544ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้(4)25 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1543ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star(5)20 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1542ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร(1)20 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1541ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2563(1)20 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1540ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้ารับการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์(4)13 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1539ประชาสัมพันธ์เชิญเยาวชนและครูที่ปรึกษาเข้าร่วมค่ายการเงินและจัดกิจกรรมต่อยอดฯ(8)11 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1538ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน(4)11 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1537ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปี 2563(2)11 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1536ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อยือโปโลของ สคท.(10)7 กุมภาพันธ์ 2563งานประชาสัมพันธ์
1535ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(17)30 มกราคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1534ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก(7)30 มกราคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา