ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1726 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1726ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก Line Official Account (LINE OA)(1)19 มิถุนายน 2567งานประชาสัมพันธ์
1725การจำหน่ายเหรียญที่ระลึก ครุฑมิ่งมงคล กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 2567(6)12 มิถุนายน 2567งานประชาสัมพันธ์
1724ขอเชิญสั่งจองวัตถุมงคล รุ่น "พลังพระชินเรศวร์"(12)14 พฤษภาคม 2567งานประชาสัมพันธ์
1723โครงการการสร้างสรรค์บทเพลง เล่าเรื่องเมืองพิษณุโลกและเมืองอุตรดิตถ์(13)14 พฤษภาคม 2567งานประชาสัมพันธ์
1722ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการค่ายวิจิตรศิลป์(30)7 มีนาคม 2567กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1721ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมสันติภาพ โรตารีส่งเสริมสันติสุขในชุมชน(92)22 กุมภาพันธ์ 2567กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1720การจัดส่งคลิปวิดีโอ เพื่อออกอากาศในรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.”(36)19 กุมภาพันธ์ 2567งานประชาสัมพันธ์
1719ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567(29)7 กุมภาพันธ์ 2567งานประชาสัมพันธ์
1718ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุ(7)15 มกราคม 2567กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1717ประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อจัดการเรียนรู้และการสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต(7)8 ธันวาคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1716ประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อจัดการเรียนรู้และการสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต(51)8 ธันวาคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1715ประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อจัดการเรียนรู้และการสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต(58)8 ธันวาคม 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1714การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567(46)30 พฤศจิกายน 2566งานประชาสัมพันธ์
1713ขอประชาสัมพันธ์งาน 102 ปี ราตรี ศรีพิบูล(29)8 พฤศจิกายน 2566งานประชาสัมพันธ์
1712ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแข่งขันศิลปกรรมเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "ความหวังแห่งอนาคต"(8)29 กันยายน 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1711ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง(37)21 กันยายน 2566กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1710ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา”(71)18 กันยายน 2566งานประชาสัมพันธ์
1709ประชาสัมพันธ์การสั่งจองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567(70)12 กันยายน 2566งานประชาสัมพันธ์
1708ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567(71)18 สิงหาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
1707ขอความร่วมมือสั่งจองเสื้อเพื่อสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (58)11 สิงหาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
1706การประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566(13)21 กรกฎาคม 2566งานประชาสัมพันธ์
1705การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาฯ(51)5 กรกฎาคม 2566งานประชาสัมพันธ์