ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1549 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1549ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านกีฬา(0)28 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1548ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563(2)26 กุมภาพันธ์ 2563งานประชาสัมพันธ์
1547ขอเชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (0)26 กุมภาพันธ์ 2563งานประชาสัมพันธ์
1546ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Flim) (0)26 กุมภาพันธ์ 2563งานประชาสัมพันธ์
1545ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563(10)25 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1544ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้(5)25 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1543ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star(3)20 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1542ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร(0)20 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1541ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2563(4)20 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1540ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้ารับการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์(3)13 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1539ประชาสัมพันธ์เชิญเยาวชนและครูที่ปรึกษาเข้าร่วมค่ายการเงินและจัดกิจกรรมต่อยอดฯ(10)11 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1538ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน(3)11 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1537ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปี 2563(0)11 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1536ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อยือโปโลของ สคท.(7)7 กุมภาพันธ์ 2563งานประชาสัมพันธ์
1535ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(16)30 มกราคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1534ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก(6)30 มกราคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1533ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(18)21 มกราคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1532ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านชิงถ้วยพระราชทานฯ(11)20 มกราคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1531การฝึกอบรมบุคลาการทางการลูกเสือ(15)16 มกราคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1530ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการ POSN Science Camp 2020(16)15 มกราคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1529ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับบัณฑิตศึ(19)15 มกราคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1528ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเด็กและเยาวชน "ปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น"(20)24 ธันวาคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�