[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม มอบหมายให้ นายศิริชัย ด้วงแดง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม เป็นประ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนนครไทย

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 39 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานมรดกไทย วันสุนทรภู่และกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมแสงสงคราม"อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"

วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" นำโดย นายทศพล จิตต์ใส รองผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบหน้ากากอนามัย จาก นายอัครโ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.10 น. นางสาวสุกัญญา ธีรวรรณ พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ประธานศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรีรุ่นพญาสัต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ดร.ศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาจีน” กลุ่มสาระการเรี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชาติตระการวิทยา

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนชาติตระการวิทยา นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางหัทยา นุกอง คณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง “สานสัมพันธ์บ้านและ โรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔, ๕ และ ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันศุกร์ที่24 กรกฎาคม 2563 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง พร้อมคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CO......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 จัดพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง ผู้อำ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้แก่ วิทยากรอบรม และคณะครูที่เข้ารับการอ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 ว่าที่ร้อยตรี จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม มอบหมายให้งานอนามัยโรงเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

"เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ " วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีก......
อ่านข่าวต่อ....