[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

วันที่ 24 มกราคม 2564 ดร.อัฉราภรณ์ เสวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ว่าที่ร้อยตรีดร.ธีระชัย ช่วงบุญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วย นางขวัญฤดี พรมส้มซ่า นางสาวชลาธร วิเชียรรัตน์......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันที่ 21 มกราคม 2565 งานแนะแนวโรงเรียนจ่านกร้อง เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฎิบัติการเครือข่ายงานแนะแนวอาชีพ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เป็นประธานเปิด “ค่ายพัฒนาทักษะทางศิลปะ ดนตรี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2565 โดยกลุ่มสาระ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จัดกิจกรรม “ค่ายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2565 ให้กับ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 20 มกราคม 2565 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายนักเร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ดร.สุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 พร้อมทำกิจกรรมชุมนุมครู โดยก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลพิทยาคม

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายพร ดังดี ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 นายอำเภอลับแล คณบดีค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลพิทยาคม

วันที่ 18 มกราคม 2565 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ร่วมกับคณะครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม ได้จัดโครงการสบู่สมุนไพร เ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลพิทยาคม

วันที่ 18 มกราคม 2565 หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินโครงการ “อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจากพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

วันที่ 18 มกราคม 2565 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา นำโดย นางพิมพ์นารา นุปิง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นายประ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา นำโดย ดร.อุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากจังหวัดสุโขทัย ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาเปิดทำการเรียนการสอนแบบ Onsite เมื่อวันจันทร์ที่ 17 และอังคารที่ 18 มกราคม 2564 หลังการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลพิทยาคม

วันที่ 16 มกราคม 2565 นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล เป็นประธานการจัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 โรงเรียนลับแลพิทยาคมได้จัดประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Zoom meeting นำโดยนายพร ดังดี ......
อ่านข่าวต่อ....