[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับคลีนิกมะเร็งนรีเวชพิษณุโลก โดยนางพรทิพย์ ฉันทแดนสุวรรณ ประธานกรรมการ และเป็นศิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โดยนางสาวพีรดา บัวกลิ่น หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน และคณะ จัดกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” เพื่อถวาย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 งานสภานักเรียน โรงเรียนวังทองพิทยาคม นำโดย นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม นายวิทยา เผือกชาวนา น......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังทองพิทยาคม ครั้ง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม พร้อมด้วยนายวิทยา เผือกชาวนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 งานอนามัย โรงเรียนวังทองพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วม อบรม “ ทำดี ทำง่าย ให้เลือด” โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม นำโดย นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม พร้อมด้วยนาย วิทยา เผ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายเสกสันต์ ทองม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง ประธานสหวิทยาเขตวังจันทน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตวังจัน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 งานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง นำกองลูกเสือเสนา เหล่าอากาศ 1 กอง และกองเนตรนารี 1 กอง เข้าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายเสกสันต์ ทองม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง เข้าร่วมการประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านกร้องครั้งที่ 3/2567 โดยมี พลเอกอ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันที่ 30 มิถุนายน 2567 นายเสกสันต์ ทองม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง ประธานเปิดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 โรงเรียนจ่านกร้อง เข้าร่วมการประกวดในโครงการเยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแคว ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวังทองพิทยาคม ร่วมแสดงคว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม พร้อมด้วย นายวิทยา เผือกชาวนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุมสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ครั้งที่ 3 / 2567 พร้อ......
อ่านข่าวต่อ....