[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จัดกิจกรรมอบรมค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อใน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดโครงการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชาติตระการวิทยา

วันที่ 13 กันยายน 2564 นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา ร่วมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดภายใต้สถานศึกษา โดยส่งตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชาติตระก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ดร.สุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกจากงานธนาคารโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยธนาคารออมสิน มอบของที่ระลึก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 คณะครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาและคุณครูใน สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่ก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 คณะครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะภาษาและดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 คณะครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในภาวะปกติใหม่ สำหรับข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

วันที่ 8 กันยายน 2564 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา นำโดย นางพิมพ์นารา นุปิง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้รับรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓"......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 7-8 กันยายน 2564 ดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาแต่ละ ระดับชั้นดำเนินก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 4 กันยายน 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้ทำพิธีมอบโล่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น “เครื่อ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

วันที่ 6-7 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 นายสุธีร์ ประสานสมบัติ และ ดร.ต่อศักดิ์ สิงห์เผ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการเป็นตัวแทนโรงเรียนบ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ นำรถฉีดน้ำแรงดันสูงมาทำความสะอาดโรงรถ เพื่อเตรียม......
อ่านข่าวต่อ....