[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ดร.อุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา รับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม "ส่งเสริมการออมของธนาคารอ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 นางสาวยุพิน แป้นแอ้น หัวหน้าวิทยากรแกนนำโรงเรียนแม่ข่าย เฉลิมขวัญสตรี จัดประชุมเครือข่ายผ่าน Google Meet เพื่อแลกเปลี่ยนเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม ได้พบปะนักเรียน และคณะครู ในกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 14 ว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

วันที่ 18 มกราคม 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ได้เปิดทำการเรียนการสอนตามข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ที่ให้สถานศึกษาเปิดท......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 18 มกราคม 2564 ดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าพบ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนยางโกลนวิทยา

วันที่ 18 มกราคม 2564 โรงเรียนยางโกลนวิทยาเปิดเรียนอย่างเต็มรูปแบบ หลังจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกโดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่า......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

วันที่ 14 มกราคม 2564 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา นำโดย นางพิมพ์นารา นุปิง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.สุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ดร.กนกดาว เดชก้อง ว่าที่ร.ต.ด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม

วันที่ 14 ม.ค 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ มุกสุวรรณ พร้อมรองผู้อำนวยการ นางสาวอิสรีย์ จักร์เครือ และคณะครู จัดประชุ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันที่ 13 มกราคม 2564 โรงเรียนจ่านกร้องได้รับความอนุเราะห์จากหน่วยงานกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก ได้เ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง เป็นประธาน ในการเปิดการดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

วันที่ 6 มกราคม 2564 ดร.สุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยฝ่ายบริหารโรงเรียน และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการถ่า......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

ระหว่างวันที่ ๔-๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาจัดการเรียนการรู้ online ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (CO......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนยางโกลนวิทยา

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในวันที่ 4-8 มกราคม ตามมติของศูนย์บริหารสถานการณ์กา......
อ่านข่าวต่อ....