[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

นางสาวภัสส์ธนัญ ไชย์หิรัญญากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบวุฒิบัตรและของที่ระลึกให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ EPBM โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เข้าทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ C......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายนวพงศ์ ดวงอุปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบทุนการศึกษาจาก บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษารับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและทุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลก มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการส่งคลิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนวังทองพิทยาคม นำโดย นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวศศิธร จันทร์โท รองผู้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวศศิธร จันทร์โท รองผู้อํานวยการโรงเรียน และคณะครูบุคล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการทิศทางการบริหารสู่คุณภาพเรียนดีม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวศศิธร จันทร์โท รองผู้อำนวยการโรงเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา มอบหมายให้นายนพดล สายอรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เป็นประธานก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา มอบหมายให้นายนพดล สายอรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา กล่าวเปิดค่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 นางหัทยา นุกอง มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดยนางสาวชนาพร เมฆดี ครูผู้สอนภาษาจีน นำนักเรียนแผ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ส.ต.ต.ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสมจิตร รอดเรือง รอง......
อ่านข่าวต่อ....