[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบาระกำวิทยศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา มอบหมายให้ นายนทีบดี เมฆาทรัพย์อนันต์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรม “โคร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 16 กันยายน 2566 ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา นายธนู เมฆี และนางสุทธิพร อินนารี ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา มอบหมายให้ นายนทีบดี เมฆาทรัพย์อนันต์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการทางด้านคณิตศาสตร์ ประจำป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ดร.ปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม มอบหมายให้นางสาวพรพรรณ จันทร์วงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ดร.ปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม มอบหมายให้นางสาวพรพรรณ จันทร์วงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ดร.ปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม มอบหมายให้นางสาวพรพรรณ จันทร์วงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 10 กันยายน 2566 นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 9-10 กันยายน ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม มอบหมายให้นางกาญจนา จันทร์บุญนาค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 1-6 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวังทองพิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและประจำอำ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 7 - 8 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาโรงเรียนวังทองพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในระหว่างสี ในโครงการส่งเสริมพ......
อ่านข่าวต่อ....