[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยยการโรงเรียน นางนิภาพร หนูภา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านกลางพิท......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมแสงสงคราม"อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" ได้ให้ต้อนรับ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยานำเสนอผลงาน ต่อคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ จากสำนักงานสวัสดิการแล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

วันเสาร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาร่วมมือกับเทศบาลนครพิษณุโลกได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายทั่วบริเวณโรงเรียนเพื่อป้องกันก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่าบางระกำวิทยศึกษารุนที่ 13 นำทุนการศึกษามอบให้นักเรียน ทุนละ 1,500 บาท ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนจ่านกร้อง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ดร.สุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธาน “การประกวดโครงงานนวัตกรรมชุมชนโรงเรียนในเครือข่าย โครงการการยกระดับคุณภาพโรงเร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ดร.สุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานกรรมการ ในการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการประเมินวิทยฐานะ ของข้าราชการครูโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนแบบ On-Site ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อย่างเป็นทางการ โดยมีนายธนู เมฆี ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชาติตระการวิทยา

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมคณะกรรมการการคัดเลือกสถานศึกษา ได้ม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีครูพี่เลี้ยงนิสิตและ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา นำโดย นางพิมพ์นารา นุปิง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้ารับการประเมินการคัด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และมาตรการต่าง ๆ ของโร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายสมชาย พรห......
อ่านข่าวต่อ....