[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจ่านกร้องได้จัดการทดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรีไทย ดนตรีสาก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนำโดย ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมรับการนิเทศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมประชุมวางแผน นิเทศติดตามการจัดการเรียนกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมการอบรมการเตรียมความพร้อมการจัดการเร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม

เช้าวันที่ 28 พฤษภาคม 2563นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ผู้อำวยการโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม พร้อมคณะครูร่วมกันจัดทำ SWOT โดยท่าน ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ เป็นวิทยากร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม

เช้าวันพุธที่11มีนาคม2563 นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม พร้อมคณะครูร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. เกี่ยวกับ ไวรัสโควิด-1......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ปชส.โรงเรียนพิชัย

วันจันทร์ ที่ 25 และวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนพิชัยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่ครูผู้สอน เรื่องการใช้สื่อการสอนออนไลน์ (google classroom) ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก รับการนิเทศติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ตามแนวทางการจัดการศึก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา รับการนิเทศติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ตามแนวทางการจัดการศึกษาของก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชาติตระการวิทยา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนชาติตระการวิทยา นำโดย นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชาติตระการวิทยา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า ผ่านทางระ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชาติตระการวิทยา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนชาติตระการวิทยา นำโดยนางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยโรงเรียนชาติตระการวิทยา พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา ออกเยี่ยมบ้า......
อ่านข่าวต่อ....