[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมงานแนะแนวศึกษาต่อ นำโดย ดร.บุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู ต้อนรับและดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โดยมีนายเดชา ดีผดุง อดีตที่ปรึกษาสำ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม

ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมจัดโครงการทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑๕๖ คน พร้อมคณะครูนำโดยท่านผู้อำนวย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมแข่งขันการพูด "พาทีส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาและสมาคมผู้ปกครองและครูร่วมกันจัดกิจก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย นางพิมพ์นารา นุปิง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปฏิบัติกิจ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

วันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เลขานุการประธานสาขา ส.บ.ม.ท จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายธนู เมฆี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการพี่ช่วยน้องร่วมปรองดองสมานฉันท์ รุ่นที่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร เเก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจ่านก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมแสงสงคราม"อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" นำโดย นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดเลือกตั้ง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร เเก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจ่านก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปฏิบัติกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้กำหนดการออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนนครไทย

วันที่ 11-14, 17 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนนครไทยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเครา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน(หมวกและ ผ้าพันคอ) สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร โดยมี ว่าที่ร้อยตรี จิรเชษ......
อ่านข่าวต่อ....