[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พุทธชินราชพิทยา พร้อมทีมบริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิท......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงเรียนจ่านกร้อง จัดกิจกรรมติว GAT เชื่อมโยง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อใน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสัก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง จัดการประชุมปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียง ต่อยอดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน ร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ ว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จัดกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ใน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อคัดเล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมศรีฝางสวางคบุรี ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อพิทักษ์คุ้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลพิทยาคม

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 โรงเรียนลับแลพิทยาคม ร่วมกับคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดทำโครงการการบูรณาการและส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลพิทยาคม

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 งานแนะแนว โรงเรียน ลับแลพิทยาคม จ.อุตรดิตถ์ ได้รับชมการถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฝึกทักษะด้านอาช......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลพิทยาคม

โรงเรียนลับแลพิทยาคม ร่วมกับคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดทำโครงการพัฒนาชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการ “จิตอาสาพัฒนาร่วมบุญ” โดยมี นักเรียนชั้นมั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563 ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนห......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือด้านการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้จัดอบรมครูภาษาฝรั่งเศสในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเป็นผู้สอบ ......
อ่านข่าวต่อ....