[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมรับการประเมิน โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ระ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program : IEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนางสาววันเพ็ญ ม่วงสีเมืองดี หัวหน้าโครงการฯ จั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนางสาวสุภัค ฟักเงิน หัวหน้าโครงการฯ จัดกิจกร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนยางโกลนวิทยา

โรงเรียนยางโกลนวิทยาได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ให้เข้าร่วมติว TGAT และ TPAT ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกาย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนยางโกลนวิทยา

วันพุธ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางเบญจมาศ เสงี่ยมอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนแกนนำเข้าร่วม ก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยนางสุทิสา จันทะคุณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-อังกฤษ” ปีการศึ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ดร.อุไร ปัญญาสิทธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

เช้าวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐริกา ทองงามดี นางสาวขวัญนรี อ่อนซำยาง นางสาวดวงเนตร เรืองคำ นายศรัญยพงศ์ กล่ำสี นางสาวพิมลวัลย์ ทองดอนกลิ้ง เด็กชายปกาสิทธ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภอบางระกำ ป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนยางโกลนวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือน พฤศจิกายน 2565 นางเบญจมาศ เสงี่ยมอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา พร้อมด้วยครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่ว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้ง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายรา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนยางโกลนวิทยา

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางเบญจมาศ เสงี่ยมอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา เป็นประธานพิธี ถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ดร.อุไร ปัญญาสิทธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุญญาวรรณ แซ่ลิ่ม นักเรียนโครงการพัฒน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ดร.กนกดาว เดชก้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก (จีน-ญี่ปุ่น)” จัดโดยโครงการพัฒนา......
อ่านข่าวต่อ....