[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ดร.สุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกิจกรรม “เตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กระบวนการคิด ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program : EP โดยนางสาวจันทิมา ประสงค์มณี หัวหน้าโครงการฯ พร้อมคณะครูในโครงการฯ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 จัดกิจ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายเมธี ศรีรันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง เป็นประธานเปิดกิจกรรมสืบสานมรดกไทย "วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ" ประจำปีการ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ “Maths Camp” กิจกรรมแบ่งออกเป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชาติตระการวิทยา

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนชาติตระการวิทยา นำโดยนางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา รองผู้อำนวย คณะครู และนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา นำโดย ดร.อุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

งานส่งเสริมระเบียบวินัยและแก้ไขความประพฤตินักเรียน โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จัดการประชุมหารือข้อตกลง เรื่องระเบียบทรงผมนักเรียนกับผู้ปกครอง นักเรียน ค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

ช่วงบ่ายของวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากโรงเรียนนครบางยางพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

ช่วงเช้าของวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากโรงเรียนบางยางพัฒน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา นำโดย นางพิมพ์นารา นุปิง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครุ ได้ดำเนินการประชุมระบบการดุแลช่วยเหลือนักเร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางพิมพ์นารา นุปิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา มอบหมายให้ นายสุธีร์ ประสานสมบัติ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีทำบุญต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ดร.อัฉราภรณ์ เสวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา พร้อมหัวฝ่าย รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษานโยบายเร่งด่ว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดร.อัฉราภรณ์ เสวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศภายใต้การนำของ ดร.รสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ นำตัวแทน......
อ่านข่าวต่อ....