[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. สิบตำรวจตรี ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. สิบตำรวจตรี ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สิบตำรวจตรี ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธาน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ส.ต.ต.ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ส.ต.ต.ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.09 น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. สิบตำรวจตรี ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เข้าร่วมการอบ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมห้องขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สิบตำรวจตรี ดร.นปดล ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นำโดย ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. สิบตำรวจตรี ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สิบตำรวจตรี ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สิบตำรวจตรี ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.จิรวรรณ สุรเสี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 สิบตำรวจตรี ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมเพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 สิบตำรวจตรี ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายพร ดังด......
อ่านข่าวต่อ....