[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 19 มกราคม 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 มกราคม 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 มกราคม 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ร่วมพิธีมอบป้ายบ้านพระทำ ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 มกราคม 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.อมร อ่อนสี อดีตผู้อำนวยกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 มกราคม 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตบางกลางท่าวตรวจเยี่ยม กา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 มกราคม 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ลงพื้นที่ตรว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 มกราคม 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย จ.ส.อ.ประมวล วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 มกราคม 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 มกราคม 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 4 มกราคม 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รอง ผู้อำนวยการสำนักงาน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเ......
อ่านข่าวต่อ....