[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวจิรวรรณ สุ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมโครงการบูรณาการแบบมีส่ว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 256 เวลา 13.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายสิงห์เพชร สุทธิ ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....