[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนโรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว ดร.ศิริวรรณ ......
อ่านข่าวต่อ....