[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมหารือข้าราชการการบริหารจัดการศึกษาระหว่า......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมประชุมประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันนี้ 13 ตุลาคม 2563 ณ ห้องคอนเวนชัน ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง พิษณุโลก นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ นายวณัฐพงศ์ ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 นำทีมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และผู้บริหารโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 28 กันยายน 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 28 กันยายน 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 และ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 24 กันยายน 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงาน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติราชการและบริหารจัดการ......
อ่านข่าวต่อ....