[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 เพื่อยกย่อง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 39 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้น......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ในฐานะคณะกรรมการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ตรวจความเรียบร้อบสนามสอบ การคัดเลือกบุ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงาน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น. ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันนี้ (28 ก.ค.63) เวลา 10.30 น. ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้นายกฤษฎา พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ กรไพร ผู้อำนวย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยนายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ นางสุนิสา ศิวิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยท่าน ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงาน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงาน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงาน......
อ่านข่าวต่อ....