[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวสุทธิลักษณ์ ภูริช......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวจิรวรรณ สุรเส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 1สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องคริสตัล 1 โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวจิรวรรณ สุรเสีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีวันสถาปน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมชินเรศ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ......
อ่านข่าวต่อ....