[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 20 กันยายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรื......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 20 กันยายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 18 กันยายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 16 กันยายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิด Kick Off "คลังสื่อการเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 กันยายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง ดร.จิรว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 กันยายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 กันยายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ดร.จิรวรรณ สุรเสียง ดร.สิงห์เพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 กันยายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ประธานกรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเสมานนทรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 9 กันยายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 6 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 6 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 4 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ประธานกรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าท......
อ่านข่าวต่อ....