[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันนี้(9 ธ.ค.64) เวลา 10.00 น. นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รอ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันนี้ (9 ธ.ค. 64) เวลา 08:00 น. ที่หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง นายสิงห์เพชร ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมชินเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง นายสิง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายลือชัย ชูนาคา ศึ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น. นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสิงห์เพชร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง รอ......
อ่านข่าวต่อ....