[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันนี้(18 มี.ค.66) เวลา 19.00 น. ที่บริเวณพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “เยือนแผ่นดิน ถิ่นสองแคว แลเฉ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางธันย์รดา พันธ์พุท......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 07.30 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวจิรวรรณ สุรเส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางธันย์รดา พันธ์พุทธ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรติตถ์นายอโณทัย ไทวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทศโนโสยีเพื่อการเรี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสิงห์เพชร ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2566 นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2566 นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน ระดับ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงก......
อ่านข่าวต่อ....