[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์​ ทองคำ รองผู้อำนวยการส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา เขต 39 บุคลากรทา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงาน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.อรสา ทรงศรี รองประธานสหวิทยาเขตพระแท......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนัก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 26พฤษภาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์​ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ประธานสหวิทยาเขตพุ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ประธานสหวิทยาเขตพุ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงาน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์,ดร.ศราวุธ คำแก้ว รอ......
อ่านข่าวต่อ....