[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานในพิธีเปิด “The presentation in Independent Study (IS1-IS3) of M......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ในการพัฒน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

สพฐ. จัดกิจกรรม “รักแท้ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” รณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน กิจกรรมสัปดาห......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแห......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่ว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกลุ่มงานร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 25 มกราคม 2563 ที่โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต......
อ่านข่าวต่อ....