[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 2 เมษายน 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 1 เมษายน 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมรับชมรา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 24 มีนาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประชุมชี้แจงให้บุคลากรทำงานที่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งตาม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และนายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

วันที่ 16 มีนาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ สพม.39

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39,ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39,นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 10 มีนาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมสมาชิกสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสวัสดิการของข้าราชการครู......
อ่านข่าวต่อ....